en
en

POT organizatorem branżowego szkolenia z obsługi turystów z Chin

W Renaissance Warsaw Airport Hotel odbyło się szkolenie dla branży turystycznej z obsługi turystów z Chin. Organizatorem warsztatu była Polska Organizacja Turystyczna, która promuje dalszy rozwój wymiany turystycznej na linii Polska-Chiny.

szkolenie_chiny2.jpg

Celem szkolenia jest promocja dalszego rozwoju wymiany turystycznej na linii Polska - Chiny oraz wspieranie polskiej branży turystycznej w kreowaniu usług dopasowanych do potrzeb rynku. Polska Organizacja Turystyczna obserwuje bowiem rosnące zainteresowanie branży turystycznej rynkiem chińskim oraz wzrostową tendencję liczby przyjazdów turystów z Państwa Środka. Wychodząc naprzeciw tym trendom POT identyfikuje Chińską Republikę Ludową jako strategicznie priorytetowy rynek turystyczny w najbliższych latach.

Organizowane przez POT szkolenie w formie całodziennego warsztatu dotyczyło zagadnień związanych ze specyfiką rynku i efektywnej jego obsługi, m.in. trendów w turystyce Chin i związanych z nimi szans dla polskiej branży, charakterystyki chińskiego turysty, jego oczekiwań i zaleceń przy tworzeniu oferty usług dedykowanych na ten rynek czy możliwości promocji oferowanych usług na rynku chińskim.

Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez zagranicznych specjalistów zarówno z zagadnień rynku chińskiego jak i światowej turystyki – firmę Welcome Chinese, która specjalizuje się w certyfikacji usług turystycznych dopasowanych do potrzeb chińskich podróżników. Welcome Chinese, we współpracy z China Tourism Academy (CTA), głównym chińskim rządowym instytutem badań i promocji turystyki będącym częścią Chińskiej Narodowej Agencji Turystyki (CNTA), ma na celu modernizację usług dedykowanych klientom z Państwa Środka. W swoich działaniach wspiera zagranicznych przedsiębiorców w realizacji strategii promocji i sprzedaży na rynku chińskim, zarówno w kanałach online jak i offline, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie wysokiej jakości ruchu na stronie certyfikowanych klientów.

Jednym z oferowanych kanałów promocji w Chinach jest prowadzona przez Welcome Chinese platforma welcomechinese.com.cn, na której przedstawione są wszystkie certyfikowane firmy. Za jej pośrednictwem chińskie biura podróży należące do sieci CTA mogą nawiązać współpracę z zagranicznymi, certyfikowanymi kontrahentami.

 

Do góry