en
en

POT na III Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej

W podwarszawskim Nadarzynie odbył się  od 29 do 31 maja III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej. Polska Organizacja Turystyczna brała aktywny udział w wydarzeniu oraz spotkaniach towarzyszących. 

chiny11-kongres.jpg

Podczas III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, kierownik Sekcji Strategii i Analiz Joanna Węglarczyk uczestniczyła w debacie „Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę”. Dyskutowano o szansach i ograniczeniach związanych z turystyką do Polski z dalekich destynacji. W trakcie rozmowy podkreślono, że rośnie liczba przyjazdów, szczególnie z Chin, lecz w porównaniu z innymi krajami z regionu Polska ma wciąż niewielką liczbę połączeń lotniczych z tym państwem. Zaznaczono również kwestię zmieniającej się turystyki z grupowej na indywidualną. Paneliści podkreślili, że dla wielu branż np. hotelowej czy transportowej, turyści z dalekich destynacji to bardzo perspektywiczna grupa konsumentów.

W trakcie Kongresu odbyło się także spotkanie przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej, wicedyrektora Departamentu Strategii i Marketingu Artura Brandysiewicza oraz Joanny Węglarczyk z delegacją Chińskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, której przewodniczył wiceprzewodniczący HU Xiaohan. Tematem rozmów była wymiana poglądów na temat Polski jako destynacji turystycznej. Goście z Chin podkreślali, że są zachwyceni polską przyrodą, miastami, zabytkami i kulinariami. Xiaohan zaznaczył, że dla odbiorcy chińskiego olbrzymie znaczenie mają materiały video emitowane zarówno w tradycyjnej telewizji jak i w nowoczesnych kanałach internetowych. Zachęcał, żeby powstawało więcej takich treści. Obie strony zgodziły się, że warto przygotowywać więcej relacji prasowych o Polsce, a Chińskie Stowarzyszenie Dziennikarzy zadeklarowało chęć pomocy w selekcji dziennikarzy przy organizacji podróży prasowych.

Do góry