en
en

POT na corocznym spotkaniu Corps Touristique Austria w Wiedniu

W Wiedniu odbyła się coroczna impreza organizowana przez Corps Touristique dla przedstawicieli branży i mediów turystycznych – „Sommerlounge der Destinationen 2019”. W spotkaniu uczestniczyła Polska Organizacja Turystyczna, która promowała atrakcje turystyki wodnej w naszym kraju. 

corps.jpg

W zorganizowanej 2 lipca, bieżącej edycji „Sommerlounge der Destinationen 2019” uczestniczyło ponad 420 osób. Coroczna impreza organizowana przez Corps Touristique Austria jest okazją do podsumowania działań w pierwszym półroczu i omówienia stanu przygotowań do działać promocyjnych w drugiej połowie roku.Tegoroczne spotkanie było już 11 edycją wydarzenia.

Jak co roku, z okazji „Sommerlounge der Destinationen 2019”, kraje członkowskie Corps Touristique we współpracy ze sponsorami z branży turystycznej przygotowały wydanie kolejnej broszury informującej o najciekawszych propozycjach wyjazdowych do poszczególnych krajów członkowskich.

Każda z wydanych dotychczas broszur poświęcona była innej tematyce. Ostanie wydanie z okazji „Sommerlounge 2019” było poświęcone promocji turystyki wodnej. Zagraniczny Ośrodek POT w Wiedniu przedstawił w broszurze trzy miejsca do uprawiania tego typu turystyki w Polsce. W pierwszej kolejności promowane były najbardziej rozpoznawalne Mazury, w dalszej Wielka Pętla Wielkopolski (to efekt prezentacji zorganizowanej w maju w Wiedniu) i województwo lubuskie, które POT stara się pokazać na tutejszym rynku. Już 28 czerwca ruszyła kampania internetowa Lubuskiego realizowana przez ZOPOT Wieden we współpracy z firmą RajchlTv.

W czasie trwania imprezy na specjalnie przygotowanych monitorach prezentowane były krótkie spoty nawiązujące do promowanych kierunków. Polskim akcentem było wideo promujące Wielką Pętlę Wielkopolski.

W czasie spotkania zebranym gościom został przedstawiony nowy zarząd Corps Touristique, w którego składzie znalazł się dyrektor ZOPOT Wiedeń Włodzimierz Szeląg oraz wszyscy dyrektorzy ośrodków należących do stowarzyszenia i biorących czynny udział w imprezie.

Podczas spotkania pracownicy wiedeńskiego ośrodka POT przeprowadzili wiele interesujących rozmów z partnerami i nawiązali nowe interesujące kontakty, które będą mogły być wykorzystane w naszej dalszej działalności promocyjnej na rynku austriackim.

Corps Tourstique Austria, zrzeszający 33 członków, cieszy się na tutejszym rynku bardzo dobrą opinią i stanowi znakomitą platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej z całego świata.

Do góry