en
en

POT intensywnie promuje Polskę w Stanach Zjednoczonych  

W Nowym Jorku zakończyły się najważniejsze targi turystyczne na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych – The New York Times Travel Show. Po kilku latach nieobecności w wydarzeniu wzięła udział Polska Organizacja Turystyczna, która promowała Polskę wspólnie z PLL LOT.

targi_new_yorker_usa_2018.jpg

Polska Organizacja Turystyczna brała udział w największych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych targach turystycznych The New York Times Travel Show. Impreza, która co roku przyciąga ponad 500 wystawców z blisko 170 krajów, odbyła się od 26 do 28 stycznia. W tym roku odnotowano znacznie większe zainteresowanie ze strony mediów i przedstawicieli branży, którzy odwiedzali targi pierwszego dnia ich trwania.

Polska Organizacja Turystyczna wróciła na imprezę po kilku latach nieobecności z indywidualnym stoiskiem. Naszą obecność wsparły Polskie Linie Lotnicze LOT oraz American Travel Abroad, Inc, którzy prezentowali swoją ofertę przyjazdową do Polski. PLL LOT informował  m.in. o nowych planowanych połączeniach ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Polskie stoisko było licznie odwiedzane przez potencjalnych turystów, przedstawicieli branży oraz mediów. Pytano m.in.  o atrakcje turystyczne i ofertę największych polskich miast, infrastrukturę środków transportu, możliwości uprawiania turystyki aktywnej, komunikacji w języku angielskim oraz walutę. 

Ważnym tematem było poszukiwanie korzeni - gdzie i jak rozpocząć takie działania. Jest to temat charakterystyczny dla Tri-State ponieważ jest to obszar, gdzie liczba osób pochodzenia polskiego w USA jest największa.

Udział w targach został poszerzony o dodatkowe działania skierowane do travel agentów. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadziła 17 i 18 stycznia webinary promujące Polskę zatytułowane „Poland – the Perfect Vacation Destination”. Zarejestrowało się na nie ponad 400 travel agentów.  To jedno z najefektywniejszych narzędzi edukacyjnych. Pozwala dotrzeć do travel agentów działających w różnych regionach, niezależnie od strefy czasowej. Prezentacja jest zawsze nagrywana i dostępna na platformie przez cały rok. Najważniejszą częścią webinaru jest sesja pytań i odpowiedzi, ponieważ uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe, czasami bardzo szczegółowe informacje dotyczące podróżowania do Polski. 

W wielu przypadkach pytania te związane były z organizacją podróży dla konkretnych klientów już w bieżącym roku.

W przededniu targów POT brała udział w warsztatach dla przedstawicieli amerykańskich i kanadyjskich mediów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 dziennikarzy, którzy mieli okazję spotkać się z 285 przedstawicielami reprezentującymi 204 firmy.  W rezultacie odbyło się 9 628 zaplanowanych 15-minutowych spotkań. 

Polska Organizacja Turystyczna spotkała się z 50 przedstawicielami mediów w ramach wcześniej umówionych spotkań. Polska cieszyła się na tyle dużym zainteresowaniem, że spotkania odbywały się także podczas planowanych przerw. Pytania dotyczyły przede wszystkim nowości oraz oferty poza największymi miastami. Tematy przewodnie rozmów, takie jak zamki i pałace, turystyka aktywna czy 100-lecie odzyskania Niepodległości wzbudzały zainteresowanie Polską i chęć szerszego poznania naszego kraju. Pojawiły się także projekty dotyczące obiektów UNESCO jako tematu przewodniego.

Udział w TravMedia – International Media Meetings był także świetną okazją do omówienia i przygotowania programu podróży dla mediów na bieżący rok.

Do góry