en
en

POT gospodarzem konferencji „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe” oraz posiedzenia ETC

6 lutego 2019 roku w Krakowie odbędzie się Konferencja „Managing Sustainable Tourism Growth in Europe”, której organizatorem jest European Travel Commission, a partnerami Miasto Kraków oraz European Cities Marketing. Gospodarzem wydarzenia połączonego z czwartym dorocznym posiedzeniem grup operacyjnych European Travel Commission jest Polska Organizacja Turystyczna.

grafika etc.jpg

Przemysł turystyczny należy do najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie.  Dlatego tym bardziej musi on wziąć odpowiedzialność za zrównoważony wzrost, uwzględniający, w dłuższej perspektywie czasowej, właściwą równowagę między wzrostem gospodarczym, wpływem na środowisko a oddziaływaniem na społeczności lokalne.

Zrównoważony rozwój w turystyce i wyzwania z nim związane to jednak zagadnienia bardzo skomplikowane i wymagające sprawnego i skutecznego współdziałania wszystkich interesariuszy.  European Travel Commission  poprzez organizację konferencji włącza się w dyskusję dotyczącą zrównoważonego rozwoju, która już została zainicjowana m.in. w Polsce. Dodatkowo celem konferencji jest stworzenie forum wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk, które pozwolą na wypracowanie strategii i rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

Tematami przewodnimi konferencji są:

  • Wpływ i konsekwencje braku zrównoważonego rozwoju
  • Marketing miejsc w erze „overtourism”
  • Rozwiązania w sektorze turystyki zapewniające zrównoważony rozwój

Wśród mówców znajdą się m.in. przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Airbnb, CLIA Europe (Cruise Lines International Association), firm badawczych, uniwersytetów i branży.

W dwóch kolejnych dniach przedstawiciele europejskich narodowych organizacji turystyki, zrzeszonych w European Travel Commission, będą pracować nad planem projektów badawczych na rok 2019 oraz kolejnymi etapami wdrożenia dokumentu Strategy Horizon 2022. Ponadto kontynuowany będzie temat zrównoważonego rozwoju w kontekście ruchu turystycznego z krajów pozaeuropejskich.  Zaplanowane spotkania warsztatowe będą natomiast, jak zawsze, cenną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między poszczególnymi krajami.

Ważnymi partnerami wydarzenia są Miasto Kraków i Małopolska Organizacja Turystyczna, które wspierają organizację obu wydarzeń.  Dzięki zaangażowaniu obu partnerów uczestnicy Konferencji i Warsztatów będą mogli sprawdzić dlaczego Kraków i Małopolska przyciągają miliony turystów rocznie.

Do góry