en
en

Posiedzenie Rady POT

08.06.2017 roku w siedzibie POT odbyło się posiedzenie Rady POT VI Kadencji, w którym uczestniczyli Marek Olszewski, Prezes POT, Halina Trojanowska, Dyrektor Biura Finansowego POT, Urszula Jasińska, Dyrektor Administracyjno-Organizacyjny POT, Szymon Cienki, Przedstawiciel Departamentu Turystyki w MSiT oraz Dyrektor Departamentu Strategii Teresa Buczak.

Na posiedzeniu zostało przyjęte Sprawozdanie Finansowe POT za rok 2016. Rada zatwierdziła Sprawozdanie z działalności merytorycznej POT za 2016r. Prezes POT poinformował Radę o kierunku rozwoju POT. Rada dyskutowała nad założeniami do Planu Działania POT na 2018 r.

Do góry