en
en

Porozumienie dotyczące rozwoju tras rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa POT, Śląskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Jurajskich i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Tematyka spotkania dotyczyła rozwoju infrastruktury rowerowej na Szlaku Orlich Gniazd.

szlakorlich.jpg

W spotkaniu prowadzonym przez wiceprezes POT Agnieszkę Jędrzejczyk–Wojciechowską, wzięli udział dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT Jacek Janowski, gł. spec. POT Liliana Topolnicka-Waszczuk, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska, dyrektor Związku Gmin Jurajskich Robert Nieroda, zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Bogusław Piątek, naczelnik Wydziału Społecznych Funkcji Lasu DG GLP Anna Pikus, nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Marcin Polak, oraz Stefan Sajdak, inspektor ds. inwestycji Urzędu Gminy Pilica.

Szlak Orlich Gniazd posiada szczególne znaczenie dla wizerunku Śląska i gospodarki turystycznej regionu. Podkreśleniem wartości cenionej marki Szlaku Orlich Gniazd jest przyznany Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, który otrzymują najlepsze produkty turystyczne wyłaniane w ogólnopolskim konkursie. Szlak Orlich Gniazd zajmuje istotne miejsce w programie promocji narodowej turystyki i jest elementem kampanii promocyjnej prowadzonej przez POT.

Rosnącą popularność wśród znaczącej liczby krajowych i zagranicznych turystów, zwolenników aktywnego spędzania czasu, zyskują polskie szlaki rowerowe przebiegające przez obszary leśne o cennych walorach środowiskowych. Infrastruktura rowerowa na Szlaku Orlich Gniazd konsekwentnie dostosowywana jest do wysokiego poziomu standardów europejskich, wymaganych od organizatorów współczesnej turystyki rowerowej.  Prawidłowa  realizacja projektu modernizacji fragmentu trasy dla cyklistów na Szlaku Orlich Gniazd w granicach gminy Pilica będzie możliwa dzięki współpracy  Lasów Państwowych. 

W toku prowadzonych rozmów Polskiej Organizacji Turystycznej, Śląskiej Organizacji Turystycznej i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podjęto ustalenia dotyczące prac nad wytyczeniem nowych odcinków dróg dla cyklistów i poprawy nawierzchni istniejących, zgodnie z określonymi normami technicznymi, wyznaczenie zaplecza turystycznego w tym parkingów, wiat postojowych, punktów widokowych, a także określenie zgodnego z przyjętym standardem oznakowania drogowego dla całej długości szlaku. Koszty koniecznych robót budowlanych i remontowych ścieżek rowerowych na Szlaku Orlich Gniazd ponoszone będą wspólnie przez Lasy Państwowe, Śląską Organizacje Turystyczną i Związek Gmin Jurajskich. Pozytywne efekty rowerzyści będą mogli docenić na wiosnę przyszłego roku.

 

 

Do góry