en
en
Kontakt

Ponad 8% więcej zagranicznych turystów w Polsce

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku nasz kraj odwiedziło o 8,2% więcej turystów zagranicznych w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy 2018 roku. Największą dynamikę wzrostu zanotowaliśmy na rynku południowokoreańskim - 67,3%.

+8.jpg

Dane za pierwsze trzy kwartały 2019 roku są bardzo obiecujące. Przez pierwsze 9 miesięcy Polskę odwiedził 16,3 mln turystów. Według prognoz za 12 miesięcy ostatni rok był rekordowym pod względem liczby turystów odwiedzających nasz kraj.

— Szczególnie cieszy stabilny wzrost turystów z krajów Unii Europejskiej, głównie z UE15. Stamtąd przyjeżdża bowiem do Polski blisko 57% wszystkich zagranicznych turystów. W 2019 roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 5,3 % co oznacza, że z tych 15 państw przyjechało do Polski przez 9 miesięcy ponad 460 tys. turystów więcej — mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.

Pod względem dynamiki wzrostu na pierwszym miejscu znajdują się Finlandia (wzrost o 8,6%) i Wielka Brytania (wzrost o 8,5%). Natomiast szczególne cieszy wzrost z największego rynku tj. z Niemiec – 5%, co przełożyło się na ponad ćwierć miliona nowych turystów z tego kraju. Najbardziej optymistyczne są jednak dane dotyczące wzrostów na ważnych rynkach zamorskich (USA - 6,4%, Kanada - 10,2%, Korea Południowa - 67,3%, Japonia - 7,5%, Australia - 11,8%).

— Wzrosty na dalekich rynkach są m.in. związane z dynamicznym rozwojem siatki połączeń lotniczych przez PLL LOT. Są to dla nas bardzo ważni turyści, gdyż ich średni ich pobyt wynosi więcej niż 16 dni i w tym czasie zostawiają oni w Polsce ponad 5500zł na osobę. Polska Organizacja Turystyczna jest aktywna na wszystkich tych rynkach, poza Australią. Warto zwrócić też uwagę na ponad 11% wzrost liczby turystów z Chin i stabilizację na rynku izraelskim, z którego mimo mniejszej liczby lotów przyjechało prawie tyle samo turystów co w 2018 roku — dodał prezes POT Robert Andrzejczyk.

Kraj/grupa krajów Turyści ogółem Zmiana sty-wrz 2019 / sty-wrz 2018
sty-wrz 2018 sty-wrz. 2019 Turyści
Ogółem 15 041 16 272 8,2%
27 krajów UE 10 505 11 024 4,9%
15 krajów UE 8 762 9 223 5,3%
Niemcy 5 080 5 336 5,0%
Wielka Brytania 714 774 8,5%
Holandia 389 414 6,5%
Austria 317 327 3,1%
Włochy 416 438 5,3%
Francja 426 448 5,2%
Szwecja 285 296 3,9%
Dania 183 194 6,1%
Belgia 201 211 5,2%
Hiszpania 322 332 3,2%
Irlandia 181 192 6,1%
Finlandia 153 166 8,6%
Portugalia 49 50 2,0%
Grecja 39 37 -6,1%
Luksemburg 9 9 8,1%
Nowa UE 1 743 1 800 3,3%
Czechy 254 271 6,6%
Słowacja 159 171 7,5%
Litwa 523 530 1,4%
Łotwa 301 311 3,1%
Węgry 177 180 1,3%
Estonia 116 117 0,3%
Rumunia 107 111 4,0%
Bułgaria 44 45 1,6%
Słowenia 25 26 2,8%
Pozostałe kraje nowej UE 35 39 9,9%
Sąsiedzi spoza Schengen 2 741 3 303 20,5%
Ukraina 1 438 1 944 35,2%
Białoruś 602 629 4,5%
Rosja 700 729 4,2%
Ważne zamorskie 632 697 10,3%
USA 412 439 6,4%
Kanada 82 90 10,2%
Korea Południowa 31 51 67,3%
Japonia 67 72 7,5%
Australia 41 45 11,8%
Reszta świata 1 162 1 248 7,4%
Norwegia 383 404 5,5%
Szwajcaria 143 146 2,2%
Turcja 49 45 -7,2%
Chiny* 114 126 11,2%
Brazylia 19 22 15,5%
Izrael 219 218 -0,4%
Indie 25 27 9,2%
Inne 211 259 22,8%


* Łącznie z Hongkongiem i Makau

Źródło: MR – GUS - NBP

Do góry