en
en

Polska prezentacja na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie

16 maja Zagraniczny Ośrodek POT w Rzymie wziął udział w wydarzeniu Career Day, organizowanym przez Uniwersytet Tor Vergata w Rzymie. Byliśmy obecni przez cały dzień ze stoiskiem informacyjnym na temat Polski ale też naszego Ośrodka oraz z prezentacją nt. polskich atrakcji turystycznych.

Career Day jest wydarzeniem jednodniowym, w którym biorą udział różne instytucje publiczne i firmy. Stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania swojej działalności i promowanej destynacji czy produktu oraz do nawiązania bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością akademicką, w szczególności z Wydziałem Turystyki i Ochrony Zabytków na uniwersytecie goszczącym oraz z innymi pokrewnymi jednostkami na innych uczelniach włoskich i przede wszystkim ze studentami zainteresowanymi stażem i praktykami. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 16 włoskich prestiżowych instytucji, takich jak włoskie Ministerstwo Kultury czy Instytut Sztuki Filmowej.

ZO POT w Rzmie – podkreśliła Małgorzata Furdal, dyrektor Ośrodka – od wielu lat współpracuje z włoskimi uniwersytetami i młodzieżą akademicką, która chętnie włącza się w nasze akcje promocyjne w przestrzeni miejskiej i na portalach społecznościowych. W przeszłości zrealizowaliśmy ciekawe projekty wspólnie ze studentami włoskimi, którzy wrócili z wymiany w ramach projektu Erasmus w Polsce, ale też ze studentami polskimi przebywającymi we Włoszech.

Do góry