en
en
Kontakt

Polska Organizacja Turystyczna promuje dobre praktyki w turystyce na obszarach wiejskich

„Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” to organizowany przez Polską Organizację Turystyczną konkurs, którego celem jest promocja turystyki na obszarach wiejskich.

turystyka_wiejska_kapitula_2018.jpg

Polska Organizacja Turystyczna organizuje konkurs dotyczący turystyki wiejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. To wyjątkowa tego typu akcja w Polsce, której celem jest identyfikacja, upowszechnianie i promowanie 12 dobrych praktyk na obszarach wiejskich.

– Polska wieś to jeden z niewielu w Europie przykładów zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Możemy się pochwalić niezwykle bogatą ofertą turystyki wiejskiej. Nie brakuje u nas imprez folklorystycznych, agroturystyki czy ekoturystyki, a zainteresowanie konsumentów ofertą „slow life”,„slow food” i „eko” cały czas rośnie. Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju. Jestem przekonana, że ten konkurs przysłuży się podniesieniu wysokich już standardów branżowych oraz zwiększy zainteresowanie polskimi produktami turystyki wiejskiej – mówi wiceprezes POT Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych praktyk w turystyce wiejskiej w 4 kategoriach. 

Obiekty nagrodzone w konkursie zostaną objęte specjalną promocją, w ramach której znajdą się: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., wsparcie blogerów specjalizujących się w turystyce, artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.

Zgłoszenia do konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”:

e-mail: nawsinajlepiej@pot.gov.pl   

telefony: +48 605 166 002, +48 602 510 538, +48 61 849 90 40  

pasek-ksow.jpg

Do góry