en
en

Polska Organizacja Turystyczna promowała Polskę na targach Salon des Vacances w Brukseli

Około 800 wystawców i 105 tysięcy odwiedzających uczestniczyło w zakończonej już, 60. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych Salon des Vacances. Na polskim stoisku promowali się Małopolska, Łódzkie, Dolny Śląsk i Śląsk oraz Bielsko-Biała, krakowskie biuro 4 Travel oraz East Poland House.

targi_bruksela_2018.jpg

Brukselskie targi to najważniejsze wydarzenie turystyczne na rynku belgijskim. Tradycyjnie Polska Organizacja Turystyczna była na nich obecna wraz ze swoimi podwystawcami. W tym roku byli to: regiony - Małopolska, Łódzkie, Dolny Śląsk i Śląsk oraz Bielsko-Biała, krakowskie biuro 4 Travel oraz East Poland House – brukselskie przedstawicielstwo pięciu regionów Polski Wschodniej.

Jak co roku, stoisko zostało uroczyście otwarte w obecności Ambasadora Polski w Królestwie Belgii Artura Orzechowskiego, który w swoim przemówieniu położył nacisk na różnorodność walorów turystycznych Polski.

Zaproszeni na otwarcie dziennikarze i branża wysłuchali prezentacji nt. produktów promowanych przez podwystawców. Urozmaicił ją występ znanego polskiego jazzmena zamieszkującego Belgię Cezariusza Gadzinę, który w swoich utworach nawiązał do  tradycji muzycznych każdego z regionów. Obecni na otwarciu wysłuchali m.in. jazzowej wersji „Prząśniczki” Stanisława Moniuszki, „Krakowiaczka” czy piosenki „Poszła Karolinka”.

Wystąpienia zakończyła wypowiedź Konsula Honorowego RP w Walonii Philippe Godfroid, wielkiego przyjaciela Polski, który przez 20 lat sprawowania swojego urzędu zyskał ogromne doświadczenie w relacjach polsko-belgijskich. Konsul podkreślał zachwyt, z jakim na Polskę reagowali i reagują Belgowie.

Udział Polski w targach wzmocniła kampania promocyjna zrealizowana przez Polską Organizację Turystyczną przy wsparciu PLL LOT – fundatora nagród we wspólnym konkursie. Głównym elementem kampanii był megabillboard umieszczony na wjeździe na główny parking targów, obsługujący także największy brukselski kinopleks, akwapark i słynne muzeum na otwartym powietrzu Mini Europa. Umiejscowienie billboardu w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszej brukselskiej atrakcji – budowli Atomium zapewniło mu ogromną oglądalność zarówno za dnia, jak i w nocy.

Działania outdorowe uzupełnił konkurs z lotami do Krakowa i do Gdańska promowany poprzez flyersy rozdawane podczas targów oraz działania w Internecie - przede wszystkim reklamy w mediach społecznościowych, które dotarły do ponad 400 tys. odbiorców.  

Do góry