en
en

Polska. Następny przystanek w twojej podróży

Przed sezonem urlopowym, w maju, na największych dworcach kolejowych w Holandii, trwała kampania Polskiej Organizacji Turystycznej.

PoolsVerkeersbureau-NSabri-DenHaag-wk20-DA-83 - Kopia.jpg

„Polska. Następny przystanek w twojej podróży”. Taki tytuł nosiła kampania z wykorzystaniem nośników reklamy zewnętrznej zlokalizowanych  na dwudziestu największych dworcach kolejowych w Holandii. Czas i miejsce nie były przypadkowe, w maju większość Holendrów podejmuje decyzję związane z planami letnich urlopów, a na holenderskich dworcach panuje wzmożony ruch pasażerów.

Z badań wynika, że większość Holendrów uważa pociągi za najwygodniejszy środek transportu.  Koleją podróżuje ponad 60 proc. mieszkańców i przebywających w tym kraju turystów, którzy unikają w ten sposób uciążliwych korków drogowych. Dziennie pasażerami pociągów głównego holenderskiego przewoźnika kolejowego Nederlandse Spoorwegen jest przeszło 1.2 miliona osób. Średni czas, jaki każda z nich spędza w oczekiwaniu na połączenie wynosi co najmniej 7 minut.

Exterion Media BV, firma realizująca kampanię POT, szacuje, że informacje i przesłanie akcji  „Polska. Następny przystanek w twojej podróży”, dotarło do ponad 3 mln odbiorców. W ocenie specjalistów, reklamy wizualne na dworcach kolejowych skuteczniej trafiają do świadomości, niż reklama skierowana do kierowców wykorzystująca  nośniki uliczne.

Kampania „Polska. Następny przystanek w twojej podróży” stanowi element większej, spójnej całości w połączeniu z serią artykułów publikowanych w  portalu National Geographic Traveller prezentujących atrakcje przyrodnicze Polski.   

Do góry