en
en

Polska gospodarka turystyczna w ujęciu Rachunku Satelitarnego Turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki po raz kolejny podjął prace polegające na sporządzeniu rachunku satelitarnego turystyki dla Polski – tym razem pełnej wersji dla danych za rok 2013 i oszacowań dla danych za rok 2015. Głównym wykonawcą prac było Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Rachunek satelitarny turystyki (RST) dla Polski na danych za rok 2013 to kontynuacja prac prowadzonych w latach 2000-2012. Prezentuje wszechstronny obraz polskiej gospodarki turystycznej w ujęciu statystycznym i jest przydatny do monitorowania jej wyników oraz wytyczania kierunków rozwoju.

Uproszczony RST dla 2015 roku został sporządzony zgodnie z metodologią przedstawioną Ministerstwu Sportu i Turystyki w grudniu 2016 roku. Jej podstawowe założenia bazują na metodologii pełnego RST. W uproszczonej wersji RST wykorzystane zostały zmodyfikowane tabele sporządzane dla rachunku satelitarnego turystyki w wersji pełnej.

Do pobrania: Rachunek satelitarny Turystyki dla Polski za rok 2013 i oszacowania za rok 2015

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry