en
en

Polscy przedsiębiorcy turystyczni po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych

Polscy przedsiębiorcy turystyczni po raz kolejny mogą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjnych

W ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła IV etap konkurs dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Poddziałanie Go to brand wspiera promocję marek produktowych w zakresie wyrobów i usług, które mają szansę stać się rozpoznawalne i konkurencyjne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca można otrzymać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Dofinansowanie obejmuje między innymi koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego. Dodatkowo, istnieje również możliwość sfinansowania kosztów konsultanta, doradzającego w strategii promocji firmy za granicą.

Wsparcie dedykowane jest przedsięwzięciom w obszarze programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, jak również w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w tym także polskiej branży usług prozdrowotnych realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną.  

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 mln, w pozostałych  120 mln. zł.

Termin składania wniosków o dofinansowanie wyznaczono na okres od 4 kwietnia do 8 maja 2018 r.

Kompleksowe informacje oraz dokumentację do naboru wniosków w konkursie można znaleźć na stronie serwisu programu IR.

Do góry