en
en

Pierwsza w Polsce Legitymacja Informatora Turystycznego

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu „Legitymacja dla pracowników Informacji Turystycznej z województwa Warmińsko-Mazurskiego”. To pierwsze takie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Od 31 marca 2017r. o otrzymanie legitymacji starać się mogą pracownicy Certyfikowanych Punktów Informacji Turystycznej oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych.

– Ideą powstania legitymacji była realna potrzeba identyfikacji pracowników również poza obszarem pracy; będzie ona potwierdzeniem przynależności do grupy zawodowych informatorów turystycznych, posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencje. Może ona także ułatwić kontakty z przedstawicielami obiektów turystycznych w naszym województwie, jak również dać dostęp do zwiedzania regionalnych atrakcji na preferencyjnych warunkach – podkreśla Justyna Szostek, Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

O wydanie legitymacji dla swoich pracowników, którzy w swoim zakresie obowiązków mają obsługę klientów w obszarze informacji turystycznej, może starać się upoważniona osoba z danej jednostki, wypełniając formularz dostępny pod adresem www.wmrot.org/tid.

Wydanie pierwszej legitymacji ważnej przez dwa lata jest bezpłatne. – Jednym z celów statutowych Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest podnoszenie standardów informacji turystycznych. Ważnym krokiem jest również inwestycja w ludzi tam pracujących. Na chwilę obecną istnieje duża potrzeba promocji legitymacji. Tutaj liczymy na wsparcie Lokalnych Organizacji Turystycznych, które poprzez informowanie swoich członków o wpływie Informatorów Turystycznych na klientów indywidualnych zbudują z czasem katalog miejsc przyjaznych Informacji Turystycznej – dodaje Jakub Broch z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Lista takich obiektów aktualizowana będzie na stronie wmrot.org. To kolejne przedsięwzięcie mające na celu rozwój i integrację branży turystycznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Wiecej informacji: https://wmrot.org/tid/faq/

Do góry