en
en

Pacjenci z Azerbejdżanu w polskich placówkach medycznych

4 kwietnia, w stolicy Republiki Azerbejdżanu, zorganizowane zostały w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej, warsztaty poświęcone turystyce medycznej. W warsztatach uczestniczyła Polska Organizacja Turystyczna.  

Azerbejdzan 2.JPG

Treścią  prezentacji POT dla przedstawicieli azerbejdżańskiego sektora podróży były informacje na temat potencjału polskich klinik i ośrodków sanatoryjnych, świadczących usługi lecznicze i rehabilitacyjne na wysokim poziomie. W rozmowach warsztatowych wzięło udział 37 przedsiębiorców turystycznych. Większość pytań dotyczyła możliwości współpracy z polskimi biurami turystycznymi specjalizującymi w dziedzinie  turystyki medycznej, a także  zakresu wykonywanych zabiegów w specjalistycznych placówkach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz warunków pobytów kuracyjnych w wiodących ośrodkach uzdrowiskowych. Często podnoszoną kwestią związaną z planami rozwoju turystyki medycznej do Polski były ograniczenia związane z dostępnością komunikacyjną, między innymi brakiem bezpośrednich połączeń z międzynarodowego portu lotniczego w Baku do Polski.

W podsumowaniu spotkań Grupy Wyszehradzkiej, z inicjatywy partnerów z Węgier, z udziałem ambasad krajów grupy V4 oraz zaproszonych gości z wpływowych środowisk Baku, zorganizowana została wspólna prezentacja promująca walory turystyczne Polski, Czech, Słowacji i Węgier.    


  

Do góry