en
en

Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki 2018

Ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną odbędą się w tym roku w Wieliczce.

śdt.jpg

Światowy Dzień Turystyki, ustanowiony z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, obchodzony jest od 27 września 1979 roku.  Coroczne święto służy kształtowaniu świadomości społecznej dotyczącej znaczenia i roli turystyki we współczesnym świecie, stwarza okazję do wymiany poglądów na temat zadań i problemów stojących przed turystyką w kontekście jej wpływu na sferę kultury, polityki i gospodarki.

Co roku wrześniowe obchody Światowego Dnia Turystyki symbolicznie wieńczą zakończenie letniego sezonu wakacyjnego we wszystkich krajach, które zrzesza Światowa Organizacja Turystyki. Oprócz cyklicznych obchodów organizowanych przez UNWTO wiele państw członkowskich przygotowuje własny program. W Polsce obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane od kilkunastu lat we współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, są okazją do podkreślenia silnej pozycji Polski, jako atrakcyjnego kierunku turystycznego oraz ważnego działu gospodarki wnoszącego ponad sześcioprocentowy wkład do narodowym PKB.

Głównym punktem Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki jest uroczysta gala, podczas której Minister Sportu i Turystyki wręcza odznaki „Zasłużony dla turystyki” osobom, które budują system promocji turystyki w regionalnych, działają na jego rzecz w samorządach terytorialnych, tworzą miejsca pracy rozwijając firmy i przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych, a także tym, którzy w strukturach administracji i służbie dyplomatycznej przyczyniają się do rozwoju  i promowania tego działu gospodarki.

W tym roku w uroczystościach w Wieliczce, 28 września, weźmie udział kilkuset zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Organizatorów reprezentować będą Witold Bańka, minister Sportu i Turystyki oraz Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak co roku swój udział potwierdzili parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, prezesi izb samorządu gospodarczego, prezesi i członkowie zarządów wiodących firm sektora turystyki, przedstawiciele nauki, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Tegoroczna przewodnia tematyka Światowego Dnia Turystyki zawarta została w haśle „Znaczenie technologii cyfrowych w rozwoju turystyki”, nawiązującego do głównego trendu decydującego o dynamice rozwoju współczesnej światowej gospodarki. Tym zagadnieniom organizatorzy ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki poświęcają konferencję  „Turystyka a transformacja cyfrowa”. Uczestnicy skupią się nad wiodącymi aspektami wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych ułatwiających podróżowanie, usprawniających zarządzanie w turystyce i poszerzających możliwości promocji polskich regionów turystycznych.

Dobrą tradycją stało się organizowanie krajowych obchodów w wybranych regionach Polski, co jest wyrazem uznania dla lokalnych dokonań oraz okazją do promocji regionalnych atrakcji turystycznych. W tym roku miejscem uroczystego wydarzenia jest Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce, wpisana na Pierwszą Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, uznana przez Prezydenta RP za Pomnik Historii Narodowej. Wielicka kopalnia jest atrakcją turystyczną o światowym rozgłosie i najpopularniejszym zabytkiem techniki w Polsce.  Odnotowuje rocznie ponad milion zwiedzających z blisko 150 krajów. Podziemna Wieliczka jest miejscem międzynarodowych spotkań i konferencji oraz ekscytującym tematem dla zagranicznych mediów. Stanowi wizytówkę Polski, rozpoznawaną i cenioną markę, synonim rzetelności i najwyższej jakości.

Program konferencji „Turystyka a transformacja cyfrowa”.

Załączniki:
Download this file (program konferencji.pdf)program konferencji.pdf
Do góry