en
en
Kontakt

Oczarowani Świętokrzyskiem. "Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona" w Nowej Słupi.

slupia_konfa_1170.JPG

Poprzedzone promocyjnym filmem 3D województwa świętokrzyskiego wydarzenie prowadzone przez dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzatę Wilk-Grzywnę oraz wicedyrektora Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT Jacka Janowskiego otworzyli sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, a także gospodarze regionu – marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak.

-Turystyka kulturowa jest jednym z tematów przewodnich promocji województwa świętokrzyskiego. Cykl konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” traktuje o zmianach czekających w najbliższych latach branżę turystyczną. Znakomitym przykładem połączenia zaangażowania różnych podmiotów oraz wykorzystania nowych technologii jest ogłoszona kilka dni temu aplikacja MonumentApp. Pozwoli ona turystom, a zwłaszcza rodzinom z dziećmi, w łatwy sposób planować i tworzyć trasy śladami zabytków, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na krajowy ruch turystyczny, także w regionie świętokrzyskim - mówił podczas wtorkowej konferencji wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Część merytoryczną wydarzenia zainaugurowali włodarze Parku Legend – Małgorzata Wilk-Grzywna oraz prezes LOT Góry Świętokrzyskie Piotr Sepioło, którzy, w strojach nawiązujących do legend świętokrzyskich – czarownicy i pielgrzyma, opowiedzieli o drodze do utworzenia obiektu, planach na najbliższe lata, a także ludowych opowieściach jako produkcie turystycznym.

Jednym z prelegentów wtorkowej konferencji był dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze Pavel Trojan. Cenne wskazówki udzielone podczas prezentacji pt. „Oczekiwania i potrzeby z zachowaniem elementów zrównoważonego rozwoju dla turystów z Czech i Słowacji” z pewnością zostaną wykorzystane przez świętokrzyską branżę turystyczną.

-Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego to wieloletni, mocny partner Polskiej Organizacji Turystycznej, który stale wprowadza nowości do swojej oferty oraz sposobów promocji regionu. Najlepszym tego przykładem jest oczekujący na oficjalny debiut Park Legend. To miejsce przyciąga swoim unikatowym, nawiązującym do dawnych czasów klimatem, a jednocześnie zostało stworzone z myślą o najnowszych trendach i zrównoważonym rozwoju - przyznał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Podobnie jak podczas inauguracyjnej konferencji w Zielonej Górze, która miała miejsce 23 czerwca 2023 roku, eksperci Adam Mikołajczyk oraz Anula Galewska przekazali cenną wiedzę oraz spostrzeżenia w zakresie swoich dziedzin. Uczestnicy mogli dowiedzieć się nieco więcej na temat sztucznej inteligencji i możliwości jej wykorzystania w codziennej pracy na rzecz promocji produktów turystycznych, jak również stanu wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie świętokrzyskim na tle światowych tendencji.

Blok regionalny, który zaplanowano po niedługiej przerwie, wypełniony był krótkimi, dynamicznymi, aczkolwiek niezwykle cennymi i wartościowymi merytorycznie wystąpieniami. Za wzorcowy przykład obiektu turystyki zrównoważonej w miejscowości uzdrowiskowej uznaje się tężnię w Busku-Zdroju, o czym szczegółowo opowiedział zastępca burmistrza Buska-Zdroju Michał Maroński. Zrównoważony rozwój produktu, jakim jest Bałtowski Kompleks Turystyczny przedstawiła kierownik marketingu Monika Pękala. „Muzeum Wsi Kieleckiej, jako przykład zarządzania dziedzictwem kulturowym będącym istotnym elementem zrównoważonego rozwoju” to temat prezentacji Beaty Ryń, kierownik marketingu tokarniańskiego obiektu. W podróż śladami smaków, lokalnych wyrobów i produktów bazujących na bogactwach regionu zabrała gości dyrektor LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej Katarzyna Batko, a przewodniczka świętokrzyska Jadwiga Gawior, w charakterystycznym dla grupy stroju, przybliżyła, czym są Słowiańskie Bajduły, czyli niepowtarzalny, magiczny spektakl plenerowy.

Druga z cyklu konferencja nie mogła się obyć bez debaty prowadzonej przez Adama Mikołajczyka. W ożywionej dyskusji „Mieszkańcy jako źródło przewagi konkurencyjnej i innowacyjnej destynacji turystycznych w województwie świętokrzyskim”, do której chętnie włączała się publiczność, uczestniczyli prezes świętokrzyskiego ROT-u Marcin Piętak, prezes LOT Moc Ponidzia Michał Maroński, wiceprezes LOT Góry Świętokrzyskie Paweł Walczyszyn, project manager Świętokrzyskie Convention Bureau Katarzyna Batko, Wojciech Głowacki i Anula Galewska.

Sprawdź raport "Ocena wdrożenia standardów turystyki zrównoważonej w województwie świętokrzyskim" - LINK.

Do góry