en
en

O przemyśle spotkań na Warsaw Economic Hub 2017

15 grudnia w hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyła się 10. edycja konferencji Warsaw Economic Hub (WEH) organizowana przez The Warsaw Voice. WEH to coroczne międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski, pełniącej rolę międzynarodowego interaktywnego centrum biznesowo-gospodarczego.

warsaw_economic_hub_2017.jpg

W ramach cyklu Poland Meetings Destinations poruszona została również tematyka aktualnej sytuacji w krajowej branży spotkań. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej oraz eksperci branży spotkań: Tomasz Dzieńdziura, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Badań Departamenty Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Mateusz Czerwiński, dyrektor Warsaw Convention Bureau, Anna Jędrocha, prezes SKKP, Jan Mazurczak, prezes Poznań Convention Bureau, Bożena Zaremba–Marcych, ekspert Urzędu Miasta Krakowa oraz reprezentująca Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau Aneta Książek.

Dobrym wprowadzeniem do tematu innowacyjnych spotkań w Polsce były przedstawione wyniki raportu „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015”, który został przygotowany w 2017 roku przez zespół naukowo-branżowy pod auspicjami Meeting Professionals International Poland Chapter, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, przy współpracy z regionalnymi biurami marketingu miejsc z Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania i wydarzenia, oraz organizatorami spotkań.

W dyskusji nie zabrakło również gorących tematów, takich jak opłata turystyczna, z której środki zasilałyby promocje turystyczną regionów czy też potrzeba wybudowania w Warszawie centrum kongresowego.  Mateusz Czerwiński przedstawił doświadczenia Warsaw Convention Bureau z próby pozyskania Konwencji Rotary International na lata 2023- 2026 i zapowiedział, że zdobyte doświadczenie wykorzysta w celu pozyskania konwencji w latach następnych. Anna Jędrocha zaprosiła zaś na kolejną edycję Meetings Week Poland, kluczowego, corocznego wielodniowego cyklu wydarzeń, gromadzących profesjonalistów sektora spotkań w Polsce. Spotkanie odbędzie się w dniach od 19 do 23 marca 2018 roku. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta.

- Przemysł spotkań to jeden z najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki krajów rozwiniętych. Przynosi od 3 do nawet 6 procent produktu narodowego brutto. Szacuje się, że w Polsce sektor organizacji profesjonalnych spotkań biznesowych, konferencji, kongresów, targów i wystaw, powiększa o ponad 1 proc. dochody narodowego PKB, zapewnia silne, pozytywne impulsy innym, powiązanym działom gospodarki. Bardzo cieszę się, iż tego tematu nie zabrakło na konferencji poświęconej gospodarce Polski, gdyż rozwój tego sektora jest jednym z kluczowych priorytetów promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej i zależy nam by umacniać jego siłę i znaczenie – powiedziała Aneta Książek, główny specjalista ds. konferencji w sekcji Poland Convention Bureau POT.

Do góry