en
en

O promocji Polski w Austrii

4 i 5 maja br. Włodzimerz Szeląg, dyrektor ZO POT Wiedeń uczestniczył w 57. Wiosennym Kongresie Austriackich biur podróży zorganizowanym w Minoriten Wels. 140-tu uczestników kongresu odbywającego się pod hasłem „Mut und Veranderung” (Odwaga na zmiany) zapoznało się z cyklem prelekcji związanych z obecną sytuacją panującą w europejskiej branży turystycznej, w szczególności zmianach jakie zachodzą na rynku austriackim.

Zarząd Stowarzyszenia ÖRV (Österreichischer Reise Verband) zaprosił ciekawych zagranicznych prelegentów oraz zadbał o perfekcyjne przygotowanie części plenarnej i imprezy towarzyszących. Hiszpański Ośrodek Informacji Turystycznej z Wiednia zaprosił członków ÖRV do organizacji jesiennej edycji kongresu w Andaluzji co spotkało się z dużym zainteresowaniem zebranych.

Dyrektor ZO POT w Austrii przedstawił zebranym najważniejsze wydarzenia planowane na rok 2017 i oferował pomoc Ośrodka w zakresie przygotowywania ofert i wyjazdów do Polski. W Kongresie obok Polski wystąpili przedstawiciele Chorwacji, Hiszpanii, Słowenii i Węgier.

Zagraniczny Ośrodek POT w Austrii był także obecny na innych wydarzeniach, podczas których prezentowane były materiały promujace Polskę (Dzień Polonii zorganizowany w dniu 2 maja br. w Instytucie Polskim w Wiedniu; uroczystości z okazji święta 3-go maja br. w Ambasadzie RP w Wiedniu; imprezie ROUTE28 – „Die Europareise mitten in Wien”  Museumsquartier w Wiedniu, gdzie Polska prezentowana była przez „Polskie szlaki kulinarne”).

ZO POT Wiedeń, współpracujący od wielu lat z Główną Kwaterą ZHP pomagał w przygotowaniu logistycznym pobytu grupy harcerzy pod przewodnictwem Z-cy Naczelnika ZHP, Hm. Krzysztofa Budzińskiego, na obchodach rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Mathausen-Gusen

Do góry