en
en

O gospodarce turystycznej w regionie

22-23 maja odbyła się w Łomnicy konferencja "Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca". Wydarzenie patronatem honorowym objął Marek Olszewski prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Spotkanie naukowe było okazją do uczczenia 40-lecia  pracy naukowej prof. dra hab. Andrzeja Rapacza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Konferencję otworzyła dr hab. prof. UE Agnieszka Skowrońska – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE we Wrocławiu.

Celem konferencji naukowo-branżowej, była prezentacja najnowszych wyników prac badawczych i naukowych z zakresu turystyki i gospodarki turystycznej oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń przedstaw przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat aktualnych zjawisk i tendencji na rynku turystycznym w Polsce i Europie.

Polską Organizację Turystyczna reprezentował Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że turystyka jest niezwykle istotną gałęzią gospodarki. - Temat konferencji oraz jej zawartość merytoryczna pokazuje znaczenie turystyki dla gospodarki - powiedział dyrektor Janowski. - Ważne jest aby dużo, wszędzie i głośno o tym mówić, podając jednocześnie konkretne przykłady, które ten fakt potwierdzają. Ta informacja musi dotrzeć do tych środowisk, które jeszcze do tego nie są przekonane a mają wpływ pośredni lub bezpośredni na rozwój i promocję polskiej turystyki - podsumował Jacek Janowski.

Do góry