en
en

Nowe władze Śląskiej Organizacji Turystycznej

29 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. Nowym prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej został Jarosław Klimaszewski.

Podczas posiedzenia Dyrektor Biura ŚOT – Agnieszka Sikorska podsumowała działalność Organizacji w 2016 roku oraz w minionej kadencji władz w latach 2013-2016. Ponadto podjęto uchwałę na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Z uwagi na upływ kadencji władz Śląskiej Organizacji Turystycznej odbyły się również wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2017-2021

W skład Zarządu weszli:

Roman Bargieł – Przedstawiciel Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach

Grzegorz Chmielewski – Prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki

Adam Markowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich

Sylwia Banaszewska – Urząd Miasta Gliwice

Marcin Stańczyk – Urząd Miasta Katowice

Krystyna Papiernik – Prezes Śląskiej Izby Turystyki

Damian Rutkowski – Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej

Dariusz Gacek – Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich

Krystyna Gołąbek – Business Service GALOP

Daria Kosmala – Przedstawiciel Województwa Śląskiego

Janusz Dziedzic – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

Anna Kuś – Biuro Podróży „Polan” w Pszczynie

Ewa Weintrit – „Ave” Touroperator Katowice

W wyniku wyborów Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję Przewodniczącą została Aleksandra Malczyk – Przedstawicielka Gminy Ornontowice.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli ponadto:

Anna Panas – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Andrzej Mikulski – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Aneta Poraniewska – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Nadwiślańska Agencja Turystyczna

Grzegorz Boksa – Przedstawiciel Jurajskiej Organizacji Turystycznej

Edward Kutyła – Prezes PTTK Oddział w Jastrzębiu Zdroju

Do góry