en
en

Nowa ustawa turystyczna coraz bliżej

Rada Ministrów pracuje nad projektem ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany legislacyjne przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 listopada 2015 r. nr 2015/2302/UE. Uchwalenie nowego prawa i jego publikacja musi się zakończyć przed 1 stycznia 2018 r. Nowa ustawa zastąpi ustawę o usługach turystycznych i stanie się najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

Cały artykuł w: Aktualnościach Turystycznych

Do góry