en
en

Nowa formuła narad dyrektorów ZOPOT zdała egzamin

W dniach 4 - 6 kwietnia odbyła się narada z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednym z jej najważniejszych punktów było spotkanie warsztatowe dyrektorów ośrodków POT w nowej formule, to jest równocześnie z przedstawicielami regionalnych  i lokalnych organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców specjalizujących się w turystyce przyjazdowej do Polski.

3 warsztaty.jpg

Dotychczas spotkania warsztatowe  (tzw. stolikowe) dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT odbywały się dwa razy do roku. Raz wiosną - z przedsiębiorcami oraz jesienią z przedstawicielami ROT i LOT. Rok 2018 jest pierwszym, w którym prezes POT zmienił formułę, łącząc uczestnictwo ROT-ów i LOT-ów z przedsiębiorcami. Tym samym stworzyła się okazja do zwiększenia częstotliwości spotkań z branżą do dwóch spotkań w ciągu roku.

 Narady służą omówieniu i podjęciu ustaleń dotyczących wspólnych działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, na których aktywna jest Polska Organizacja Turystyczna. Umożliwienie częstszego bezpośredniego kontaktu z dyrektorami ZOPOT było jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów przez branżę turystyczną. – Zmiana formuły ma zapewnić  lepszy kontakt z dyrektorami ZOPOT, pełną integrację środowiska oraz synergię działań wszystkich aktorów działających na rzecz turystyki przyjazdowej do Polski – mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

 Zdaniem uczestników takie spotkania niosą za sobą dużą wartość merytoryczną, ale i biznesową. – Z satysfakcją odnoszę się do propozycji działań promocyjnych, jakie otrzymałem od dyrektorów ośrodków POT w Pekinie i Tokio. Chcemy zintensyfikować obsługę turystów z odległych rynków, między innymi właśnie z Chin i Japonii – chwali właściciel krakowskiego biura Ernesto Travel Ernest Mirosław. 

 Potrzebę organizacji takich warsztatów przez POT podkreśla również Ewa Małolepszy z wrocławskiego Biura Podróży i Turystyki LDO, specjalizującego się w turystyce przyjazdowej z krajów niemieckojęzycznych. – Planujemy rozszerzać swoją ofertę. Spotkanie warsztatowe mogłam wykorzystać do pogłębienia wiedzy o oczekiwaniach i zwyczajach klientów z krajów, w których działają ośrodki POT – zaznacza Ewa Małolepszy.   

 Celowość i istotę organizacji wspólnych spotkań doceniają także przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, którzy mają teraz okazję do częstszych spotkań z dyrektorami zagranicznych placówek POT. – Jestem bardzo zadowolony ze spotkania. Szczególnie cieszy trafny wybór terminu narady, który sprzyja podejmowaniu konkretnych decyzji, wpisujących się w realizowane przez ROT-y plany finansowe – podkreśla Jarosław Panek ze świętokrzyskiej ROT. Reprezentowany przez niego region, prowadzi intensywną kampanię marketingową zagranicą, promującą walory Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Wspólne przedsięwzięcia zaplanowane zostały miedzy innymi  we współpracy z ośrodkami POT w Berlinie, Kijowie i Brukseli.  – Organizację wydarzenia promującego szlak GreenVelo z udziałem Krystiana Herby omawiałem między innymi z dyrektorem Włodzimierzem Szczurkiem z kijowskiego ośrodka POT – przyznaje Jarosław Panek. 

 Ze współpracy korzystają również inne ROT-y. – Jesteśmy w trakcie realizacji planów, które podniosą liczbę turystów w regionie oddających się w wolnym czasie grze w golfa. W popularyzacji ośrodków golfowych na Warmii i Mazurach, wesprze nas londyński ZOPOT – zapowiada dyrektor Warmińsko-Mazurskiej ROT Justyna Szostek.  Podobnie konkretne plany dotyczące wydarzeń w tym roku związane z promocją Wielkiej Pętli Wielkopolski na rynku niemieckim, omawiali dyrektor Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Ewa Przydrożny i dyrektor berlińskiego ośrodka POT Paweł Lewandowski.

 W związku z pozytywnym przyjęciem nowej formuły spotkań warsztatowych z dyrektorami zagranicznych ośrodków POT, polegającej na zwiększeniu ich częstotliwości oraz większej integracji środowiska, prezes POT podjął decyzję o kontynuacji spotkań w tej formie.

 Poza piątkowym warsztatami stolikowymi Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała szkolenie z RODO dla przedstawicieli ROT-ów i dyrektorów ZOPOT-ów. W środę i czwartek dyrektorzy ZOPOT-ów odbyli miedzy innymi szkolenia z zakresu marketingu w internecie zorganizowane przez Google, odbyła się także narada z kierownictwem centrali POT.

Do góry