en
en

Najlepsze centra "it" w Polsce. Obrady kapituły zakończone

270x136_logo-kwadraty-1_kopia.jpg

17 lutego podczas targów Tour Salon w Poznaniu poznamy laureatów konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej. Do tegorocznej XII edycji konkursu wpłynęło łącznie 40 wniosków, z czego dwa zostały odrzucone z  przyczyn formalnych. 

kapituła it17 lutego podczas targów Tour Salon w Poznaniu poznamy laureatów konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej. Do tegorocznej XII edycji konkursu wpłynęło łącznie 40 wniosków, z czego dwa zostały odrzucone z  przyczyn formalnych. 

W siedzibie POT 20 stycznia obradowała kapituła konkursu w składzie:

- Dorota Lachowska – przedstawiciel Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
- Marcin Pałach – Przewodniczący Forum Iinformacji Turystycznej
- Dariusz Liwanowski – media turystyczne
- Magdalena Ragus – przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej

Dwunasta edycja różni się od poprzednich. Organizatorzy, wprowadzili do regulaminu kilka istotnych zmian. Zmian koniecznych, których wcześniej dokonano w regulaminie procedur Certyfikacji Informacji Turystycznej.

Wprowadzenie nowych kryteriów podyktowane zostało między innymi ogólnym poziomem i stylem współczesnego życia, oczekiwaniami turystów wobec usług „it”, możliwościami stosowania innowacyjnych technologii w obsłudze ruchu turystycznego, i, co szczególnie ważne – potrzebą lepszego wykorzystania potencjału zawodowego wysoko wykwalifikowanych kadr informacji turystycznej, rzeczywistego ich zaangażowania w nurt życia turystycznego i rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, uczestnictwa w projekcie infolinii turystycznej Contact Center, aktywniejszego podejmowania inicjatyw w roli animatorów, liderów projektów, organizatorów wydarzeń turystycznych. Niezmienione zostają podstawowe kryteria, do których należy przede wszystkim posiadanie przez centrum „it” gwiazdki lub gwiazdek certyfikacyjnych. Ich posiadanie potwierdza, że placówka działa zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i wcześniej przeszła pomyślnie przez szczegółową procedurę komisji certyfikacyjnej. Inna niż dotąd jest formuła zgłaszania kandydatur do konkursu. Wnioski wypełnia się i przesyła on-line.

Wnioski były oceniane zgodnie z regulaminem według następujących kryteriów: właściwe i terminowe złożenie wniosku konkursowego, ważna certyfikacja, opis uczestnika - podmiotu informacji turystycznej, współpraca na rzecz promocji turystyki, dostępność podmiotu w sieci, jakość obsługi turystów, obsługa osób niewidomych i głuchoniemych, specjalne udogodnienia, udział w projekcie Contact Center, stosowanie jednolitego ubioru informatorów, dostępne usługi dodatkowe, przygotowanie zgłoszenia oraz inne aspekty działalności podmiotu świadczące o jego dużym znaczeniu.

Konkurs objął patronatem wiceminister sportu i turystyki Dawid Lasek.

Do góry