en
en

Nabory do projektu "Polskie Marki Turystyczne" przedłużone

Nabór do Projektu „Polskie Marki Turystyczne” został przedłużony do 31 marca 2019 r. Razem stwórzmy katalog najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych.

polskie marki turystyczne.jpg

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna. Projekt został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego realizacja przyczyni się do budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej, opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz budowy powiązań międzynarodowych dla polskiej turystyki.

Celem projektu jest również poprawa jakości zarządzania rozwojem turystyki, podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić zarządzanie i promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz on-line poprzez stronę internetową www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl.

Do góry