en
en

Młodzi wybierają Polskę - nagrody w XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” rozdane

6 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się gala XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”, podczas której wręczone zostały nagrody autorom najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji, innowacyjności i konkurencyjności Polski. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Laureaci_XI_edycji_konkursu_TPPiR.jpg

Polska to miejsce, wokół którego koncentrują się plany i ambicje zawodowe młodych Polaków. Młodzi nie tylko nie chcą wyjeżdżać z kraju, ale świadomie wybierają swoją ojczyznę jako oś kariery. To o jej wizerunku, gospodarce i kulturze pisali prace magisterskie, a dziś są pracownikami ministerstw, instytucji państwowych i uczelni. Laureaci XI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” podkreślają, że chcą mieć realny wpływ na przyszłość swojego kraju.

Wśród nagrodzonych w tym roku prac znalazły się ciekawe autorskie analizy dotyczące ważnych branż i trendów gospodarczych (etnocentryzm konsumencki, e-commerce, odnawialne źródła energii, gry komputerowe) oraz gotowe projekty wdrożeniowe jak np. projekt „Kaszebe”, dotyczący adaptacji dawnej latarni morskiej Rozewie II dla potrzeb lokalnego centrum kultury czy system pomagający niewidomym w rozpoznaniu nadjeżdżających pojazdów. Podczas gali POT reprezentował dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Jacek Janowski.

teraz_polska_konkurs.jpg

- Dojrzałe analizy przeprowadzone przez tegorocznych laureatów obfitują w ciekawe wnioski i rekomendacje oraz projekty gotowe do wdrożenia – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. – Cieszy nas fakt, że prace magisterskie nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska promocja i Rozwój” tak znakomicie odzwierciedlają panujące trendy gospodarcze. Takie naukowe zainteresowania młodych ludzi są dowodem, że nie tylko śledzą oni bieżącą sytuację w kraju, ale chcą mieć na nią wpływ – podsumowuje.

Pytani o przyczyny, dla których swe prace magisterskie poświęcili bieżącym sprawom kraju, laureaci nierzadko podkreślają, że to potrzeba wpływania na rzeczywistość, w której żyją.

- Nie są nam obojętne bieżące sprawy dotyczące takich obszarów jak polska gospodarka kultura, oświata, sport…- mówi Marcin Metrycki, laureat II nagrody głównej. – Dostrzegamy potencjał naszego kraju, jego perspektywy. Poprzez swoje badania chcemy zwrócić uwagę na pewne problemy. Nie chodzi tutaj o podkreślanie niesprawności czy wad, ale o zaakcentowanie i chęć poprawy takiego stanu – tłumaczy.

Swoją zawodową przyszłość tegoroczni laureaci wiążą przede wszystkim z naszym krajem. ­– Polska jest bardzo interesującym krajem zarówno pod względem energetycznym, gospodarczym, jak i społecznym – mówi Aleksandra Szulc, laureatka nagrody specjalnej Ministra Rozwoju i Finansów. – Młodzi ludzie już nie chcą wyjeżdżać poza granice kraju, chcą pozostać w nim i tworzyć jego przyszłość – dodaje.

Na rynku pracy tegoroczni laureaci radzą sobie znakomicie. Swoje miejsce znaleźli na uczelniach, w Ministerstwie Finansów, Narodowym Centrum Kultury, a także w prywatnych firmach. – Obecnie zajmuję się badaniem potencjału dla polskiego biznesu na rynkach azjatyckich w firmie wspierającej rodzimych przedsiębiorców w Azji – opowiada Adrianna Gajczak. – W swojej pracy zwróciłam uwagę na szybko rosnący potencjał krajowej branży gier komputerowych i coraz większą liczbę rozpoznawalnych i szeroko uznanych polskich gier. Badanie tego rynku będę kontynuować, chcąc przyczynić się do zwiększenia rozumienia jego specyfiki oraz dalszego rozwoju tej branży – deklaruje Natalia Krakowiak, autorka wyróżnionej pracy „Competitiveness and Piracy in Polish Computer Game Industry in 21st century”. Planów na przyszłość i ambitnych celów tegoroczni laureaci mają wiele, jednak zgodnie powtarzają, że miejscem ich realizacji ma być Polska. – Pomysłów na siebie mam wiele. Jednego jestem jednak pewna. Poza Polskę na pewno nie wyjadę – podkreśla Małgorzata Linkiewicz, której praca o wpływie blogosfery na decyzje zakupowe Polaków została wyróżniona w konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej promocji Polski oraz konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

- Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych konkursów prac magisterskich w Polsce. W tym roku odbyła się już jego XI edycja – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. - Ponad dziesięcioletnia historia konkursu to ogromny wkład młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. To ponad 700 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski, i przede wszystkim 120 laureatów, którzy dziś pracują w państwowych instytucjach, agencjach rządowych oraz na uczelniach, znakomicie wykorzystując swój potencjał oraz wiedzę zdobytą podczas studiów – dodaje.

W tegorocznej edycji nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza. Konkurs był objęty Patronatem Honorowym prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Roberta Andrzejczyka. 

Do góry