en
en

Miasto Zabrze promuje się w Austrii

W dniach 25-26 lutego br. przebywała w Wiedniu delegacja Urzędu Miasta Zabrze pod przewodnictwem Prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. Celem wizyty była promocja Zabrza i aglomeracji śląskiej na charytatywnym XV Polskim Balu Wiosny organizowanym przez Towarzystwo Kulturalne TAKT z Wiednia.

Na balu wystąpiły grupy: Mały Śląsk z Radzionkowa oraz New Transformation z Zabrza. Gościem specjalnym Balu był Zbigniew Wodecki. Zagraniczny Ośrodek POT w Wiedniu od wielu lat wspomaga organizację balu pozyskując partnerów z Polski. Zebrane podczas tej edycji fundusze zostaną przekazane Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Zabrzu oraz Stowarzyszeniu „Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe”.

W czasie pobytu w Wiedniu reprezentanci Urzędu Miasta spotkali się z Prezesem Wiedeńskiego Towarzystwa Chopinowskiego prof. Theodorem Kanitzerem. Celem spotkania były przygotowania do 33 edycji Festiwalu Chopinowskiego w Gaming i konferencji prasowej poświęconej prezentacji programu Festiwalu. Miasto Zabrze będzie na Festiwalu gościem honorowym - „Schlesien mit der Stadt Zabrze zu Gast”.

W programie Festiwalu przewidziany jest występ orkiestry symfonicznej z Filharmonii Zabrzańskiej, Zespołu Folklorystycznego „Mały Śląsk” oraz grupy „New Transformation”. Głównym solistą na Festiwalu będzie Janusz Olejniczak. Konferencja prasowa, planowana na drugą połowę maja br., będzie zorganizowana, na zaproszenie Ambasadora RP w Austrii Artura Lorkowskiego w Ambasadzie w Wiedniu oraz siedzibie Rządu Dolnej Austrii w St. Pölten.

ZO POT w Wiedniu, którego dyrektor Włodzimierz Szeląg jest członkiem zarządu Towarzystwa Chopinowskiego, aktywnie uczestniczył w rozmowach i przygotowaniach do wszystkich imprez.

 

Do góry