en
en

Mazowiecki Szlak Literacki

9 maja w siedzibie mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył się warsztat z przedstawicielami instytucji, samorządów i organizacji, których oferty mogą współtworzyć Mazowiecki Szlak Literacki. Podczas warsztatów uczestnicy w praktyczny sposób uczyli się przygotowania komercyjnej oferty turystycznej z uwzględnieniem potencjału oraz trendów turystycznych i społecznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury i samorządów:
- Fundacja Teraz Mazowsze,
- Lokalna Oorganizacja Turystyczna Płock,
- Książnica Płocka,
- Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza,
- Muzeum Iwaszkiewiczów,
- Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie,
- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

Potencjał atrakcyjności Mazowieckiego Szlaku Literackiego jako produktu sieciowego jest bezsporny. Wiąże się on głównie z istnieniem unikatowej w skali kraju placówki jaką jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z oddziałami oraz biografii tuzów literatury polskiej związanych z Mazowszem i Warszawą. Ikony te mogą rozbudzić ciekawość turystów i zaprosić ich do podróży przez Mazowsze śladem ich życiorysów i twórczości. Mowa tu o takich nazwiskach jak związany z Płockiem Władysław Broniewski, tworzący w mazowieckim Czarnolesie Jan Kochanowski czy Jarosław Iwaszkiewicz. Wolą tego ostatniego było przeznaczenie jego imponującej rezydencji w Podkowie Leśnej – Stawiska – na Muzeum, które również buduje ofertę MSL. Chcąc wymieniać dalej nazwiska literatów stanowiących podpory Szlaku nie można zapomnieć o Marii Dąbrowskiej, Witoldzie Gombrowiczu, Stefanie Żeromskim czy Andrzeju Strugu. Oczywiście bardziej niż same nazwiska do turystów przemówią fakty i dykteryjki związane z twórcami i ich biografią. Mało kto wie np. że Władysław Broniewski dostał zlecenie napisania nowego hymnu Polski od Władysława Bieruta. Kiedy I Sekretarz otrzymał gotowe zlecenie od literata, jakże się zdziwił kiedy przeczytał: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Poeta, który wielokrotnie wracał do Płocka, podczas pobytów w rodzinnym mieście zwykł prosić taksówkarza o zatrzymywanie się w osobliwych miejscach np. na środku mostu na Wiśle. Kiedy słyszał, że to wbrew kodeksowi i tak nie można, odpowiadał: „Mnie w Płocku wszystko wolno”. Mazowsze stoi literaturą i może być to kolejny z pretekstów do turystycznej aktywności na Mazowszu. Produkt sieciowy w swojej formule dedykowany jest głównie szkołom, turyście familijnemu i grupie 50+.

Dodatkowo podczas tego spotkania Zbigniew Szumera - Prezes Fundacji Teraz Mazowsze zaprezentował aplikację mobilną Mazowiecki Szlak Tradycji.

Do góry