en
en
Kontakt

“Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc”

270x136_logo_bez_pola_ochronnego_cr.jpg

Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej jednogłośnie podjęło decyzję o przyjęciu nowej identyfikacji wizualnej stowarzyszenia. Symbol organizacji oraz hasło “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc” wyrażają ideę sieciowej współpracy samorządów, uczelni, Lokalnych Organizacji Turystycznych, innych stowarzyszeń i fundacji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w naszym regionie i zaangażowanych w jej promocję.

logo bez pola ochronnego crWalne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej jednogłośnie podjęło decyzję o przyjęciu nowej identyfikacji wizualnej stowarzyszenia. Symbol organizacji oraz hasło “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc” wyrażają ideę sieciowej współpracy samorządów, uczelni, Lokalnych Organizacji Turystycznych, innych stowarzyszeń i fundacji odpowiedzialnych za rozwój turystyki w naszym regionie i zaangażowanych w jej promocję.

Decyzję członków K-POT poprzedziła roczna kampania “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc”, której celem była spójna komunikacja potencjału turystycznego naszego województwa. Podczas targów krajowych i zagranicznych, w spotach i publikacjach, pod szyldem “Konstelacji” występowały autonomiczne miejsca (Bydgoszcz, Toruń, Chełmno, Świecie, Ciechocinek, Włocławek, Inowrocław, Nakło, Koronowo itd.) i zróżnicowane pod względem tożsamości subregionalne marki turystyczne (Pałuki, Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie). Budowanie “Konstelacji” to ustawiczne zadanie naszej branży, przejawiające się zarówno we wzmacnianiu struktur turystyki (stowarzyszaniu się oraz współpracy lokalnej i regionalnej), tworzeniu produktów sieciowych (kompleksowych pakietów turystycznych), jak i wspólnej promocji (inicjowaniu akcji i kampanii w gronie członków K-POT).

Zmianie nie ulega nazwa organizacji, ale sposób komunikacji jej aktywności. Przykładem tego jest spot radiowy w którym na inaugurację sezonu turystycznego 23 i 24 kwietnia (Program i zapisy: http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/) zapraszają “Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc”, a nie “Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna”. Tym samym podkreślony zostaje wkład wszystkich współorganizatorów regionalnego wydarzenia.

„Konstelacje” to nowe podejście do budowania oferty i sposób opowiadania o regionie. „Konstelacje” mają oznaczać nieograniczoną ilość powiązań punktów – miejsc na mapie, które można łączyć w szlaki, trasy, ścieżki o różnym zasięgu. Łączenie może przebiegać w dowolny sposób – poprzez budowanie tras tematycznych lub szlaków będących kompozycją różnych wątków (historia, aktywność, kulinaria, uzdrowiska) – oferowanych przez gestorów i organizatorów turystyki. „Konstelacja” może być też rozumiana jako kompozycja indywidualna turysty – zbudowana przed przyjazdem lub układana spontanicznie podczas pobytu w regionie.

Więcej: http://aktualnosciturystyczne.pl/wiadomoci-rot-i-lot/kujawsko-pomorskie-konstelacje-dobrych-miejsc

 

Do góry