en
en

Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”

30 stycznia br. w siedzibie ZG PTTK w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Jury Nagrody Przyjaznego Brzeg. Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej. W tegorocznej edycji nagrodzono 14 laureatów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie 18 marca br. o godzinie 12:00.

Polską Organizację Turystyczną reprezentowała Liliana Waszczuk z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej, która podkreśliła, że Rok Wisły 2017 wpisuje się w plan promocji POT na 2017 rok i będzie promowany w ramach priorytetu turystyka wodna. Dodała, że POT będzie także promowała wszystkich laureatów tegorocznej nagrody wykorzystując dostępne narzędzia marketingowe.

Jury Nagrody Przyjaznego Brzegu w składzie:

  •  Andrzej Gordon – przewodniczący Jury; Wiceprezes ZG PTTK,
  • Katarzyna Podhorodecka – reprezentująca Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  •  Liliana Waszczuk – reprezentująca Polską Organizację Turystyczną,
  •  Elżbieta Marszałek – reprezentująca Wyższą Szkołę Bankowości w Szczecinie,
  • Przemysław Daca – reprezentujący Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • Kamil Wnuk – reprezentujący Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
  • Edward Kozanowski – przedstawiciela środowiska żeglarskiego PTTK,
  • Mirosław Czerny – członek jury, Fundacja Przystań Wisła,
  • Wojciech Skóra – dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

jednomyślnie przyznało nagrodę Grand Prix Bydgoskiemu Festiwalowi Wodnemu „Ster na Bydgoszcz” – za dziewięć wodniackich festiwali na najważniejszym skrzyżowaniu szlaków wodnych Polski.

Patronem głównym Konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, które przyznaje nagrodę Grand Prix.


Nagrodę Przyjaznego Brzegu – otrzymują:

Instytucje i stowarzyszenia

• Murator Expo – Warszawa – za organizację od blisko 30 lat najważniejszych imprez targowych turystyki wodnej w Polsce. Począwszy od targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie, najstarszej imprezy tego typu w Polsce, przez targi w Gdyni i Katowicach, firma współtworzy polski rynek jachtowy zarazem pokazując jego najważniejsze walory.
• Andrzej Podgórski „Apis” - za stworzenie opiniotwórczego portalu internetowego dotyczącego działań mające na celu odrodzenie transportu wodnego „Żegluga śródlądowa wczoraj, dziś i jutro”. Portal od momentu powstania stał się miejscem spotkań ludzi kochających rzeki, żeglugę i to wszystko, co składa się na obraz Polski Wodnej. Miłośnicy historii, ale także wizjonerzy spraw wodnych znaleźli na portalu swoje miejsce ciekawych dyskusji, sporów i debat.

Przedsięwzięcia

• Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary z Ulanowa - za ćwierćwiecze popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach. Bractwo kultywuje tradycje historyczne dbając o oryginalny przekaz pielęgnując zarazem pieczołowicie pamięć o dawnych obyczajach wodniackich

Porty i przystanie

• Gmina Miejska Głogów – za nową Marinę Głogów służącą miejscowym wodniakom i mieszkańcom oraz turystom płynącym Odrą. Dzięki nowej inwestycji miasto otworzyło się na rzekę przywracając jej należną rangę, a ofertę wzbogaciło o rejsy turystyczne dla mieszkańców regionu i turystów.
• Eugeniusz Faryj – Ruciane Nida - przyjazny wodniakom od dziesiątków lat. Dzięki uporowi i konsekwencji Eugeniusza Faryja w ciągu ponad 30 lat prawdziwy port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, także z atrakcyjną ofertą dla nie-wodniaków.
• Przystań PTTK „Perła Krutyni” - Nowy Most - za stworzenie faktycznej perły na najbardziej popularnym w Polsce szlaku kajakowym. Zrewitalizowana stanica odmieniła szlak Krutyni oferując standard usług na bardzo wysokim poziomie.

Miasta i Gminy
• Miasto Iława – za doskonałą ofertę dla turystów wodniaków oraz działania inwestycyjne i promocyjne nad brzegami Jezioraka. Dzięki tym skoordynowanym działaniom odmienia się oblicze miasta odwracającego się frontem do wody i wspierającego powstawanie nowoczesnej infrastruktury dla wodniaków.
• Miasto Mrągowo – za nową Ekomarinę i Centrum Edukacji Ekologicznej w polskiej stolicy Country&Folk. Mrągowo konsekwentnie rozwija zaplecze sprzyjające wypoczynkowi na wodzie i nad wodą, a nowy port stał się wizytówką miasta dbającego o ekologię.
• Urząd Gmina Nowe Warpno – za zmianę „zapomnianego miejsca na końcu Polski w nowoczesną bazę dla każdego turysty. Staraniem władz Nowe Warpno nabiera oryginalnego charakteru, a wystrój nawiązujący do odkryć geograficznych i dokonań żeglarskich czyni zeń atrakcyjne miejsce wypoczynku wszystkich pokoleń.

Nagrody specjalne -imienne
• Hanna Forbrich – za wiele lat wytrwałej pracy inspirującej lokalne samorządy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Dzięki jej staraniom odmieniono oblicze Noteci przywracając ją dla turystyki, na szlaku której wciąż tworzona jest nowoczesna infrastruktura dla wodniaków. Porozumienie wielu samorządów było możliwe także dzięki staraniom laureatki, która w pracę włożyła mnóstwo energii i zaangażowania.
• Lech Królikowski - za dorobek dokumentujący historię warszawskiej i mazowieckiej Wisły i nadwiślańskich fortyfikacji. Autor kilkunastu obszernych prac, samorządowiec, człowiek-instytucja, udowadnia twórczością, że warszawskie fortyfikacje wciąż kryją wiele tajemnic, a Wisła powinna zmienić swoje oblicze.
• Monika Jacek Paris - za przywracanie wiedzy o historii Przemszy i wznowienie na niej kajakarstwa. Za sprawą dwojga pasjonatów na Przemszę wracają dawno tu niewidziani turyści, a swoim zapałem potrafią skutecznie zarażać innych. Dzięki ich uporowi i konsekwencji rzeka traktowana do niedawna całkowicie marginalnie staje się atrakcją turystyczną regionu
• Marek Słodownik - za cenne inicjatywy i publikacje dotyczące historii żeglarstwa, w tym projekt „Ratujmy Dezety” i monografię „Żeglarstwo polskie okresu międzywojennego”. Redaktor Słodownik jest pomysłodawcą akcji ratowania najstarszej w Polsce klasy jachtów, która to akcja obchodziła w ubiegłym roku swoje 15-lecie. Ponadto jest autorem unikatowego opracowania poświęconego historii żeglarstwa w okresie XX-lecia międzywojennego wypełniającego dotkliwą lukę na rynku.

 

 

 

Do góry