en
en
Kontakt

Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w okresie zimowym 2014 -2016

Od kilku lat Polska Organizacja Turystyczna poszukuje odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność cenową zimowych wyjazdów w polskie góry zlecając monitoring konkurencyjności cenowej polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów.

16 stycznia rozpoczęły się w kilku regionach Polski ferie zimowe. Ostatnie województwa zakończą wypoczynek 26 lutego. Oznacza to, że przez prawie półtora miesiąca polskie góry przeżywają prawdziwy najazd turystów krajowych. Czy jest jednak szansa, że oprócz mieszkańców Polski w naszych górach pojawią się także turyści zagraniczni? Czy oferta wypoczynku zimowego w Polsce może być atrakcyjna, również cenowo, także dla turystów zagranicznych?

W ramach badania ceny usług turystycznych świadczonych w Polsce porównywane są z tymi, które oferują nasi główni konkurenci: Czechy, Słowacja, Austria i Niemcy. Analizą objęte są usługi oferowane turystom na najważniejszych dla polskiej turystyki zimowej europejskich rynkach emisyjnych: niemieckim, brytyjskim, holenderskim, ukraińskim i rosyjskim.

Równocześnie badanie ograniczone jest czterech województw, dla których turystyka zimowa stanowi produkt priorytetowy: małopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego i śląskiego. W bieżącej edycji badania analizie poddano łącznie 3 976 dostępnych na rynku ofert z okresu od połowy grudnia 2014 do końca marca 2015 oraz od połowy grudnia 2015 do końca marca 2016. W ramach badania analizowano zarówno oferty touroperatorów, agentów turystycznych, jak i bezpośrednich usługodawców. W obszarze badań znalazły się: sporty zimowe (narciarstwo zjazdowe i biegowe, snowboard, jazda na łyżwach, bojery, saneczkarstwo), zimowy wypoczynek w górach i święta w górach. Podstawowa analiza materiału opiera się na średniej cenie 1 osobonoclegu. Wyliczany jest również wskaźnik użyteczności, rozumianej jako szczegółowa zawartość oferty, mierzonej w relacji do ceny, którą trzeba za nią zapłacić.

 

Wszystkie badania i analizy dostępne są TUTAJ

Do góry