en
en

Kolejny polski kandydat do listy UNESCO

Samorząd Augustowa przygotowuje nowy wniosek o wpisanie Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2007 roku, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP zabytek uznawany jest za pomnik historii.

kanal.JPG

Kanał Augustowski Szlak Papieski decyzją kapituły konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny” nagrodzony został w 2009 roku Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Kilka miesięcy później eksperci UNESCO wyrazili zastrzeżenia wobec przygotowywanego wniosku o wpisanie Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa. Obecnie samorząd Augustowa przygotowuje nowy wniosek, tym razem inna będzie argumentacja, stąd i różna od poprzedniej może być ocena ekspertów.

Ten światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej, w roku 2007, rozporządzeniem prezydenta RP, uznany został za pomnik historii. Niezwykle popularny turystyczny szlak wodny jest częścią Europejskiego Szlaku Tematycznego Transport i Komunikacja.

Po raz pierwszy wniosek o wpis transgraniczny Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO złożony został w 2008 roku z inicjatywy rządów Polski i Białorusi. Nie znalazł jednak uznania w oczach ekspertów Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS International). Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji uznali oni, że oceniany obiekt w porównaniu z innymi zabytkami, które wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa, nie jest unikatowy w skali świata, nie spełnia koniecznych kryteriów autentyczności i integralności.

Na drugą połowę sierpnia zapowiedziano spotkanie trójstronne pomiędzy samorządami Augustowa, Grodna i Druskiennik. Do końca sierpnia powinien powstać plan ramowego wpisu, który zostanie poddany ocenie eksperta ICOMOS. Należy się spodziewać, że proponowane zmiany wprowadzone do treści polsko-białoruskiego wniosku z 2009 roku, spotkają się z aprobatą organu doradczego.

Cały artykuł w Aktualnościach Turystycznych

Do góry