en
en

Kolejne spotkanie członków sieci EDEN

10-12 maja 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków sieci EDEN. W spotkaniu szkoleniowym zorganizowanum przez Polską Organizację Turyczną wzięli udział przedstawiciele zwycięskich i wyróżnionych w poprzednich edycjach podmiotów.

Szkolenia tradycyjnie odbywają się u jednego z laureatów. Gospodarzem tegorocznego był Region Puszczy Białowieskiej, laureat Konkursu Na Najlepsze Destynacje Turystyczne EDEN w 2015 roku.

W części szkoleniowej podsumowano dotychczasowe działania związane ze zwiększeniem świadomości marki EDEN w wygranych i wyróżnionych destynacjach oraz omówiono rozwój marki EDEN w Polsce i Europie. Ponadto podsumowano półroczną kampanię internetową realizowaną na rzecz destynacji w portalu Facebook. Bardzo interesujące były również prelekcje o zastosowaniu mediów społecznościowych w promocji turystycznej oraz budowaniu produktów turystycznych w oparciu o produkty lokalne.

Przeprowadzono także szkolenie z zakresu badań wizerunkowych związanych z monitorowaniem znajomości marki EDEN. W dalszej części dokonano prezentacji. zaplanowanych w ramach projektu EDEN działań w 2017 roku. Podczas spotkania była również okazja do zwiedzenia i poznania smaków tradycyjnej kuchni Regionu Puszczy Białowieskiej.

Członkowie sieci EDEN to laureaci konkursu Komisji Europejskiej „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN”. Koordynatorem polskiej edycji jest Polska Organizacja Turystyczna. Przystąpienie Polski do Konkursu podyktowane było potrzebą stworzenia szansy na rozwój i większą promocję, mniej znanym miejscowościom i obszarom atrakcyjnym turystycznie, poprzez włączenie ich w europejską sieć uznanych i rozpoznawalnych obszarów turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa Europy.

Przepływ informacji, jaki następuje między zwycięzcami konkursu, tworzy wyjątkową międzynarodową platformę wymiany i rozpowszechniania zrównoważonych praktyk, mających na celu zmniejszenie negatywnych konsekwencji zjawiska sezonowości i przekierowanie ruchu turystycznego z miejsc nadmiernie obciążonych do mniej znanych.

Do góry