en
en

Kolejne działania na rynku austriackim

3 kwietnia br. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyła się, z udziałem Włodzimierza Szeląga, dyrektora ZO POT, cotygodniowa narada poświęcona planom bieżących działań poszczególnych polskich przedstawicielstw na rynku austriackim. Tematem wiodącym były przygotowania do obchodów Święta Narodowego i kolejnej rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Mathausen Gusen.

Jednym z tematów spotkania było omówienie stanu przygotowania do dwóch imprez organizowanych przez ZO POT Wiedeń wspólnie z Instytutem Polskim w Wiedniu. Na 23 maja br. w ramach „Letnich podróży” planowana jest prezentacja obiektów dziedzictwa kulturowego UNESCO zlokalizowanych wzdłuż Wisły („Rok Wisły” i Kongres UNESCO) zaś  27 czerwca br. w siedzibie Instytutu odbędzie się prezentacja na temat „Turystka aktywna w Polsce”.

Włodzimierz Szeląg, dyrektor ZO POT Wiedeń, członek Zarządu Corps Touristique Austria wział takżedział w posiedzeniu Zarządu poświęconemu przygotowaniom planu pracy, w tym organizacji szkoleń dla pracowników biur podróży oraz organizacji imprez promocyjnych dla przedstawicieli branży i mediów turystycznych. W czasie spotkania podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu zarządu o Dyrektora Narodowego Ośrodka Tunezji i rozmawiano na temat przyjęcia do CT przedstawicieli Rosji. Tradycyjne letnie spotkanie z branżą (Summerstage) zaplanowano na dzień 5 lipca br. Tematem wiodącym specjalnej broszury wydanej z tej okazji będzie Turystyka rowerowa. Kolejne spotkanie podsumowujące rok - Galaabend – odbędzie się w listopadzie/grudniu br. Hasłem wiodącym broszury będą „Zamki i Pałace” w poszczególnych krajach członkowskich.

Do góry