en
en

Kolejna edycja konkursu EDEN

W poprzedniej edycji międzynarodowego konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN, nagradzane i promowane były miejsca i obszary turystyczne w Europie, wyróżniające się ofertą gastronomiczną. Spośród polskich kandydatów ubiegających się o ten tytuł, kapituła konkursu realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, główną nagrodę przyznała Szlakowi kulinarnemu „Śląskie Smaki”. W tym roku tematyką wiodącą jest turystyka kulturowa. Rozpoczęcie konkursu w maju.

Polska turystyka uczestnicząc w konkursie EDEN, zyskuje mogąc włączyć mniej znane atrakcyjne miejsca w europejską sieć rozpoznawanych obszarów turystycznych, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa Europy. Wartością nie do przecenienia jaką wnosi konkurs, jest wyraźny impuls zwiększający zaangażowanie instytucji i przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych w proces podnoszenia konkurencyjności produktów i atrakcji turystycznych na danym obszarze przy zachowaniu ich unikatowego charakteru. – W edycji 2017 do konkursu mogą zgłaszać się regiony, szlaki turystyczne i kulturowe, produkty turystyczne, osady, które wykorzystują w zakresie turystyki ofertę związaną z lokalną kulturą lub posiadają ofertę związaną z poznawaniem dziedzictwa kulturowego między innymi organizatorzy festiwali, warsztatów, animacji czy pokazów rękodzieł. Na przykład przy ocenie brane będzie pod uwagę to, czy rękodzieła powstają z produktów dostarczanych przez lokalnych producentów oraz czy oferta kulturalna destynacji stanowi element promocji turystycznej na poziomie regionalnym – precyzuje koordynatorka polskiej edycji konkursu EDEN Anna Księżnik z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT.

Zgodnie z regulaminem, zakwalifikowane do konkursu destynacje turystyczne oceni, powołana przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej kapituła. Do udziału w jej pracach zaproszeni zostaną eksperci z dziedziny objętej konkursem. Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy w czerwcu. Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym i innym zainteresowanym podmiotom.

Nagroda przyznawana w konkursie EDEN ma charakter nie tylko prestiżowy. Laureaci otrzymują tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”, włączani są do sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych i uczestniczą we wspólnej międzynarodowej promocji. Zwycięzcy polskiej edycji promowani są poprzez narodowy portal www.polska.travel oraz portal konkursowy www.edenpolska.pl. Wszyscy finaliści biorą udział w działaniach promocyjnych prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną. Między innymi w mediach branżowych i lifestyle'owych, organizowanych podróżach studyjnych dla dziennikarzy i blogerów, eventach POT, w internecie, wydawnictwach tradycyjnych i e-bookach.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka konkursu Anna Księżnik, Polska Organizacja Turystyczna, tel.: 22 536-70-25, fax: 22 536-70-86, e-mail: anna.ksieznik@pot.gov.pl, eden@pot.gov.pl.

Więcej o konkursie EDEN na stronie: www.edenpolska.pl

Do góry