en
en

Jubileusz 60-lecia Society of Polish American Travel Agents

SPATA, najstarsza i praktycznie jedyna organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskiej branży turystycznej mieszkających w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie, spotkała się 21 kwietnia 2018 roku na Jubileuszowym Balu w Totowa, New Jersey. Była to okazja do złożenia gratulacji i podziękowań za dotychczasową współpracę.

SPATA Prezentacja1 - Kopia.jpg

Także z inicjatywy SPATA, 23 kwietnia 2018 roku, w Konsulacie RP w Nowym Jorku odbyła się prezentacja promująca Polskę jako cel podróży.  Partnerami wydarzenia były między innymi Polska Organizacja Turystyczna i Polskie Linie Lotnicze LOT.  W prezentacji udział wzięło ponad 80 przedstawicieli branży turystycznej i mediów.

Do ważnych wydarzeń należy zaliczyć udział Polskiej Organizacji Turystycznej w Biznes Mixer, współorganizowanym przez Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku.  Tym razem prezentacja była skierowana do środowiska kobiet pochodzenia polskiego, które z sukcesem prowadzą swoje firmy i realizują różnego rodzaju projekty biznesowe.

W ramach działań skierowanych do branży Polska Organizacja Turystyczna i Polskie Linie Lotnicze LOT wzięły udział w branżowej giełdzie turystycznej 2018 Spring Travel Trade Show, organizowanej przez stowarzyszenie Travel Agents of Brooklyn & Staten Island.  W wydarzeniu tym wzięło udział 90 przedstawicieli branży.

Do góry