en
en

Jak nas widzą, czyli co o punktach informacji turystycznej sądzą turyści

Po wdrożeniu w 2016 roku nowego regulaminu certyfikacji informacji turystycznej i nadaniu certyfikatów 370 punktom informacji turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała w wysokim sezonie letnim 2017 obszerne badanie informacji turystycznej. Tajemniczy klient sprawdzał funkcjonowanie „it” zarówno na płaszczyźnie elektronicznej, jak i poprzez wizyty osobiste.

forum_IT_logo_570.jpg

Częścią badania prowadzoną drogą mailową objęte zostały wszystkie certyfikowane punkty „it”, których jest 370. Wizyty bezpośrednio miały miejsce w przypadku 79 wybranych punktów „it”, starannie wyselekcjonowanych, aby zagwarantować reprezentatywność dla wszystkich czterech kategorii certyfikacyjnych.

Jeśli chodzi o wyniki wizyt osobistych tajemniczych klientów – najlepiej ocenione zostały kwestie związane z tzw. jakością techniczną (wygląd, wyposażenie). Ogólna ocena konsultantów – informatorów też jest stosunkowo wysoka – poziom zadowolenia wyniósł 77 proc. Kluczową rekomendacją wskazaną przez audytorów jest podnoszenie jakości kadr informacji turystycznej, tak by konsultanci z informatorów stawali się ambasadorami destynacji, które reprezentują.

Wyniki badania stanowią niezwykle cenny materiał analityczny dla planowania kolejnych zadań w zakresie rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Audyt zgodności z certyfikacją będzie miał bardzo duże znaczenie przy projektowaniu nowego systemu certyfikacji informacji turystycznej, który zgodnie z planem, wejdzie w życie w połowie 2018 roku, już jako system punktowy, oparty o aplikację e-certyfikacji. Wnioski płynące z oceny kadr informacji turystycznej to bardzo ważna wskazówka do planowania systemu szkoleń zarówno przez POT, jak również przez regionalne organizacje Turystyczne czy samorządy. 

Do góry