en
en

IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce

30 marca br. zakończyły się zawody etapu centralnego IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce w Spale. Tegoroczny temat przewodni Olimpiady to „Turystyka kulinarna – apetyt na region”. Poprzez temat wiodący organizatorzy chieli zwrócić uwagę na szlaki kulinarne, produkty regionalne i zdrową żywność, jako produkty turystyczne. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi przez: Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Wojewodę Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, ZG PTTK, Kuratorium Oświaty oraz ROT Województwa Łódzkiego.

W tegorocznej edycji I miejsce  zajął Krzysztof Mirowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 i Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Polską Organizację Turystyczną podczas wręczania nagród i ogłaszania wyników dla 30 laureatów i finalistów Olimpiady reprezentowała Liliana Waszczuk. W porównaniu do lat poprzednich, przedsięwzięcie spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem w szkolnictwie zawodowym i branży turystycznej na terenie całego Polski. Świadczy o tym udział ponad 3.000 uczniów ze 134 szkół w zawodach etapu szkolnego. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 30 uczniów z 29 szkół.

Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce było poza zaliczeniem testu, także zaprezentowanie istniejącego lub zaprojektowanego przez siebie kulinarnego produktu turystycznego. Finaliści Olimpiady decyzją senatów wyższych uczelni mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Olimpiada została wpisana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm) oraz Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9.04.2015 r. (aktualizacja z 30.11.2015 r.) na listę turniejów i olimpiad tematycznych związanych z obszarem kształcenia zawodowego zwalniających laureatów oraz finalistów z etapu pisemnego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej w 2017 roku.Do góry