en
en

ITF SLOVAKIATOUR w Bratysławie

26 stycznia rozpoczęły się targi ITF SLOVAKIATOUR w Bratysławie. Na polskim stoisku prezentują się Małopolska Organizacja Turystyczna, EMKA-TRANS Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Centrum Kongresowe PLUS Sp.z o.o. (GRUPA TRIP) oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. POT przygotowała także tzw. "Polish Hour" podczas, których serwowane będą polskie produkty regionalne. Dodatkową atrakcją będą akrobacje rowerowe w wykonaniu Krystiana Herba.

Międzynarodowe Targi Podróży ITF Slovakiatour to największe targi turystyczne na Słowacji. W 2017 roku odbędzie się 23 edycja Międzynarodowych Targów ITF Slovakiatour. W tym samym czasie odbędą się również tragi HUNTING AND LEISURE (24 edycja) oraz WELLNESS AND FITNESS (9 edycja).

Rynek słowacki zaliczany jest do rynków o średniej wielkości i o sporym potencjale w zakresie przyjazdów do Polski. Położenie geograficzne, bliskość kulturowa i językowa, oraz pozytywne postrzeganie Polski są dużymi zaletami w promocji naszego kraju. Regiony, które mogą przyciągnąć turystów ze Słowacji to Podkarpacie, Małopolska, Warmia i Mazury oraz wybrzeże. Liczba przyjazdów turystów słowackich do Polski wzrosła w latach 2010-2015 z 95 tys. do 169 tys. (o 78%). Z 45 tys. w 2010 do 64 tys. w 2015 roku wzrosła liczba mieszkańców Słowacji korzystających w Polsce z rejestrowanej bazy noclegowej, a liczba udzielonych im noclegów – z 111 tys. do 125 tys.

Jako główny cel przyjazdu do Polski turyści słowaccy najczęściej wskazywali: sprawy zawodowe lub służbowe (30%) oraz wakacje, zwiedzanie, wypoczynek, rozrywkę i sport (29%). Rzadziej ich przyjazdy miały związek z odwiedzinami u krewnych lub znajomych (18%) oraz zakupami na własne potrzeby (7%). Pobyty turystów słowackich w Polsce są zazwyczaj krótkie (niemal 2/3 deklaruje, że ich pobyt w Polsce obejmował od 1 do 3 noclegów, a średnia długość pobytu w rejestrowanej bazie noclegowej wyniosła w 2015 r. 1,95 noclegu) i organizowane samodzielnie (46% wskazań). Średnie wydatki ponoszone w Polsce przez turystów słowackich wyniosły w 2014 roku 221 USD na osobę. Łączne wydatki mieszkańców Słowacji w Polsce wyniosły w 2014 roku aż 553 mln USD, co jest pochodną dużej liczby przyjazdów odwiedzających jednodniowych ze Słowacji (6,1 mln w 2015 r.).

W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu aktywności turystycznej Słowaków. Wg The World Travel and Tourism Council wydatki Słowaków na wyjazdy zagraniczne wzrosną w 2025 roku niemal dwukrotnie - do 2,1 mld EUR (w 2015 r. ich wysokość oszacowano na 1,1 mld EUR).

W 2016 roku na targach ITF Slovakiatour swoje oferty prezentowało 732 wystawców z 21 krajów, w tym ponad 40 biur podróży. Łączna ilość odwiedzających to ok. 63 tys. osób. Więcej informacji: http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-11266.html?page_id=11266

 

                brat2  brat6  brat8  brat888

 

 

 

Do góry