en
en
Kontakt

Intensyfikacja promocji turystycznej w Czechach i na Słowacji – ZOPOT w Pradze otwarty

praga6_1170.jpg

Ośrodek jest jednym z szesnastu zagranicznych przedstawicielstw POT na całym świecie. Promocja polskich walorów turystycznych w Czechach i na Słowacji była dotychczas realizowana bezpośrednio z Warszawy, gdzie mieści się główna siedziba podległej Ministerstwu Sportu i Turystyki jednostki. Nowe praskie biuro będzie kontynuowało i rozwijało dotychczasowe działania promocyjne na tych rynkach.

- Liczba korzystających z bazy noclegowej Czechów w I kw. 2023 w porównaniu do I kw. 2019 wzrosła o 95%, a Słowaków o 45% - te dane potwierdzają konieczność wsparcia w rozwoju promocji Polski w Czechach i na Słowacji dzięki Zagranicznemu Ośrodkowi Polskiej Organizacji Turystycznej w Pradze - mówił w trakcie oficjalnego otwarcia praskiego ośrodka wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

Przed pandemią liczba przyjazdów turystów czeskich i słowackich do Polski systematycznie rosła. W 2019 roku było ich łącznie 568 tys., a więc mniej więcej tyle samo, co turystów z Włoch czy Francji. Duże znaczenie dla gospodarki, w tym szczególnie regionów przygranicznych, mają przyjazdy czeskich i słowackich odwiedzających jednodniowych. W 2019 roku było ich ponad 20 milionów. Tym samym Czesi i Słowacy stanowili drugą po Niemcach najliczniej odwiedzającą Polskę grupę.

Po pandemii, w 2022 roku Czesi byli jedną z nielicznych nacji, dla której – w porównaniu do 2019 roku – odnotowano wzrost liczby korzystających z bazy noclegowej. W ubiegłym roku polskiej bazy noclegowej skorzystało niemal 230 tys. turystów z Czech tj. o 36% więcej niż w 2019 roku. Dla porównania, wszystkich turystów zagranicznych, było w polskiej bazie noclegowej o 22% niż w ostatnim przed pandemicznym roku.

- Momentami zwrotnymi w kontekście skokowego wzrostu zainteresowania i zwiększenia liczby czeskich turystów w Polsce było najpierw EURO 2012, podczas którego czescy kibice wspierali swoją drużynę podczas trzech spotkań we Wrocławiu, a następnie okres pandemii, kiedy to Polska stała się jednym z bezpieczniejszych i otwartych krajów dla naszych południowych sąsiadów. W tym roku liczymy przede wszystkim na rekordową obecność Czechów nad Bałtykiem - i to nie tylko dzięki rozwiniętej siatce połączeń lotniczych, kolejowych czy autokarowych, ale także świetnemu stosunkowi jakości usług do cen w Polsce – twierdzi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Polska ma do zaoferowania to, czego poszukują Czesi i Słowacy, planując krótkie wyjazdy zagraniczne. Przede wszystkim jest to atrakcyjna i zróżnicowana przyroda, która stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu i uprawiania sportów oraz piękne, historyczne miasta, zabytki i muzea. Czescy i słowaccy turyści cenią również camping i caravaning, a także wyjazdy do SPA. Atrakcyjne jest dla nich również polskie morze.

ZOPOT w Pradze rozpoczął już akcje promocyjne kierowane zarówno do turystów, jak i branży z Czech i Słowacji, czego najlepszym przykładem był realizowany pod koniec marca 2023 roku Roadshow, który odwiedził Pragę, Brno, Ostrawę, Bratysławę i Koszyce.

Do góry