en
en

Intensyfikacja działań promocyjnych na Białorusi

Spotkaniami warsztatowymi w Witebsku i Mińsku Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zainaugurował tegoroczne działania promocyjne skierowane do białoruskich firm turystycznych.

Minsk_0747.jpg

W obu spotkaniach wzięło udział ponad 30 biur zainteresowanych organizacją przyjazdów turystycznych do Polski. Pytania dotyczyły głównie możliwości wypoczynku nad polskim morzem, różnych form turystyki aktywnej, a także organizacji wyjazdów integracyjnych, motywacyjnych i incentive travel. Najczęściej powtarzająca się kwestią w rozmowach dwustronnych była problematyka wizowa, w tym przede wszystkim kłopoty we współpracy z centrami wizowymi.

Spotkania w Witebsku i Mińsku, które odbyły się od 12 do 14 lutego, były pierwszymi z wielu działań zaplanowanymi przez ZOPOT w Moskwie w 2019 roku. Od stycznia prezes POT Robert Andrzejczyk rozszerzył obszar działań Ośrodka w Moskwie o rynek białoruski i kazachski. Decyzja ta spowodowana jest m.in niesłabnącym zainteresowaniem Polską, a co za tym idzie wzrostem przyjazdów obywateli Republiki Białorusi do naszego kraju. Głównym motywem przyjazdu pozostają zakupy, odwiedziny u krewnych, spotkania biznesowe, ale także rośnie liczba podróży turystycznych. Najczęściej odwiedzana jest Polska wschodnia oraz Zakopane w okresie zimowym. 

Wśród innych zaplanowanych na 2019 rok działań promocyjnych na rynku białoruskim wyróżnić można m.in. udział w XXII Międzynarodowych Targach Turystycznych OTDYCH 2019 w Mińsku (3-6 kwietnia), współorganizowanie z Ambasadą RP i Instytutem Polskim na Białorusi „Dnia Polskiego” w Mińsku 15 czerwca, współorganizowanie z Ambasadą RP i PKOL stoiska promocyjnego podczas 2 Igrzysk Europejskich 2019 w Mińsku w terminie 21-30 czerwca czy organizowanie podróży studyjnych dla przedstawicieli białoruskiej branży turystycznej do Polski. Ponadto w tym roku ZOPOT Moskwa zorganizuje także workshop z przedstawicielami białoruskiej branży turystycznej w Polsce oraz podróże dziennikarsko-blogerskie.

Zakres i forma współpracy zostały omówione na spotkaniach, które odbyli przedstawiciele ZOPOT Moskwa   z Ambasadą RP w Mińsku, Ministerstwem Sportu i Turystyki Republiki Białorusi oraz Republikańskim Związkiem Organizacji Turystycznych Białorusi.

Wkrótce ZOPOT Moskwa rozpocznie działania skierowane do potencjalnych turystów z Kazachstanu.

 

Do góry