en
en

III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

1 uczestnicy 2 KopiaOd 27 do 28 kwietnia obradował w Centrum Kongresowym w Krakowie ICE, III Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce, który jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) i jednym z najważniejszych wydarzeń dla całej branży. Polska była aktywnie zaangażowana w prace nad Kodeksem Etyki w turystyce, a obecnie uczestniczy w tworzeniu międzynarodowej Konwencji w tym zakresie. W kongresie uczestniczył Witold Bańka, minister Sportu i Turystyki, Taleb Rifai, sekretarz generalny UNWTO, ministrowie turystyki z krajów członkowskich UNWTO, wiceminister d.s. turystyki Dawid Lasek, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. prezesi i członkowie zarządów wiodących firm turystycznych, przedstawiciele samorządów, nauki, biznesu i mediów. Polską Organizację Turystyczną reprezentował prezes Marek Olszewski.


Minister Witold Bańka otwierając obrady podkreślił fundamentalną wartość, jaką etyka ma zarówno w sporcie jak i turystyce. – Rozwój turystyki oparty o Globalny Kodeks Etyki służy pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy narodami i społeczeństwami. Działalność turystyczna rozwijana we właściwy sposób pomaga chronić środowisko i zasoby naturalne. Jest prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Przestrzeganie zasad etycznych przekłada się bezpośrednio na cały rynek turystyczny – mówił minister Witold Bańka. Rok 2017 ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonego Rozwoju Turystyki, stąd też program kongresu w wielu punktach nawiązywał szczegółowo do problematyki związanej między innymi z planowaniem zrównoważonego rozwoju globalnego. Eksperci oceniali możliwości jego wdrożenia w sektorze turystyki szczególnie w obszarach dotyczących infrastruktury, produktów i usług turystycznych, zarządzania zasobami naturalnymi i dziedzictwem kulturowym w warunkach rosnącej liczby turystów. Jednym z wątków dyskusji była integrująca społecznie rola turystyki powszechnie dostępnej z korzyścią dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od pochodzenia, rasy, koloru skóry i wyznania. Obrady zakończyło podpisanie Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce przez polskich przedsiębiorców.

W trakcie kongresu na temat rozwoju turystyki w Polsce i na świecie rozmawiali minister Witold Bańka i sekretarz generalny sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai. Wspólne wnioski dotyczyły ścisłej korelacji dwóch dziedzin społecznych, sportu i turystyki, które rodzą pozytywne emocje, mają wpływ na promocję kraju. Minister Witold Bańka przedstawił na spotkaniu wizję budowy spójnej strategii turystycznej, której elementem jest opracowywany aktualnie program Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych. Taleb Rifai wyraził chęć zorganizowania w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej sportowi i turystyce oraz wzajemnemu przenikaniu się tych sektorów.
W kuluarach krakowskiego Centrum Kongresowego Polska Organizacja Turystyczna prowadziła stoisko informacyjne promujące Polskę i walory polskiej turystyki.

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) jest organizacją wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, której zadaniem jest promocja odpowiedzialnej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej turystyki. Członkami UNWTO jest 158 państw, 6 terytoriów i ponad 400 instytucji. Polska jest członkiem założycielem UNWTO.

Kongres zorganizowany został przez Światową Organizację Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisję Europejską ze wsparciem Miasta Krakowa.

Źródło: www.msport.gov.pl

Do góry