en
en

Fundacja Polish Prestige Hotels razem z Heritage Hotels

30 marca 2017 r., podczas Posiedzenia Rady Hoteli członkowie najwyższego organu statutowego Fundacji Polish Prestige Hotels podjęli uchwałę o połączeniu z Heritage Hotels Poland. Wcześniej, w dniu 27 marca br., podczas Zjazdu Hoteli Fundacji Hotele Historyczne identyczną uchwałę podjęli członkowie Heritage Hotels Poland.

Połączone organizacje funkcjonować będą pod szyldem Fundacji Polish Prestige Hotels, zasadniczo nie zmieni się również logotyp. Krzysztof Jędrocha, Prezes Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels przekonuje: „Marka Polish Prestige Hotels & Resorts istnieje na polskim rynku od 1997 r., zgodziliśmy się co do tego, że nie chcemy rezygnować z wypracowanego przez tyle lat wizerunku prestiżowej organizacji.”

Rozmowy na temat integracji obydwu Fundacji zaczęły się w połowie 2016 r. „Szybko okazało się, że cele stawiane przez Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels są tożsame dla obydwu organizacji, dlatego w krótkim czasie mogliśmy zrealizować projekt połączenia nie wprowadzając rewolucji w sposobie funkcjonowania Fundacji.” – mówi Krzysztof Jędrocha.

„Od początku uznawaliśmy, że ta decyzja przyniesie wiele korzyści marketingowych, ale i ekonomicznych zarówno łączonym podmiotom, ale przede wszystkim obiektom członkowskim, dlatego połączenie stało się dla nas priorytetem” – dodaje Jerzy Donimirski – Prezes Zarządu Fundacji Hotele Historyczne.

Pomysłodawcy projektu przekonują, że najważniejsze jest partnerstwo we współpracy i wzajemne zrozumienie , dlatego 30 marca br. podjęto uchwałę o zwiększeniu liczby członków Zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels do 9, uwzględniając właściwą reprezentację przedstawicieli poszczególnych typów obiektów. Dodatkowo ustanowiono funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Hoteli, które zostały objęte przez członków Heritage Hotels.

Integracja Polish Prestige Hotels i Heritage Hotels Poland spowoduje m.in., że realizowany w PPH program lojalnościowy Prestige Club zostanie rozszerzony na wszystkie obiekty członkowskie, dzięki czemu Goście będą mogli, na dotychczasowych zasadach, korzystać z usług nie 33, a ponad 50 hoteli na terenie Polski.

Źródło: www.hotelepph.pl

Do góry