en
en

Fotograficzna podróż w czasie 1963 – 2018 promuje Polskę w Amsterdamie

Do 21 listopada w galerii fotograficznej Leica w centrum Amsterdamu działa wystawa fotografii artystycznej o Polsce lat 60. i jej współczesności. Projekt promujący nasz kraj zrealizowany został przez znanego fotografika i aktora Owena Schumachera we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

wystawa_amsterdam2018.jpg

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 17 października. Program wieczoru autorskiego obejmował prezentację prac w powiązaniu z polską sztuką, kulturą i przemianami polskich miast. Bohaterami wieczoru byli dwaj twórcy, ojciec i syn, Peter i Owen Schumacherowie. Pierwszy, jako początkujący fotoreporter odbył na początku lat 60. podróż po Polsce. Dokumentował codzienne życie miast wzorując się na stylu legendarnego Henri Cartiera Bressona, uznawanego za prekursora sztuki fotoreportażu. Zdjęcia Schumachera z Polski były przedmiotem indywidualnych wystaw w galeriach sztuki w Amsterdamie i belgijskich Leyden i Gent. Dwa spośród nich wyróżnione zostały w dorocznym konkursie World Press Photo w Hadze.

Podsumowując swoją zawodową drogę, Peter Schumacher zebrał w 2007 roku plon fotoreportażu w albumie „Polska 1963”. Dokonania ojca zainspirowały Owena, aktora, pisarza, producenta telewizyjnego i pasjonata fotografowania życia ulicy, który przemierza zaułki, chwyta przemijające chwile i każdego dnia zamieszcza nowe zdjęcia na Instagramie.

– Po 55 latach postanowiłem pójść w ślady ojca jako fotografa ulicznego, udać się do Polski i odwiedzić te same miejsca, w których był, by oddać hołd jego zdjęciom i polskiemu życiu, uchwycić je, jak teraz to widzę – mówił Owen Schumacher.

Wykonane zdjęcia złożyły się na wystawę dwóch autorów. Obrazy utrwalone na negatywach Petera Schumachera obrazujące podnoszenie się Polski z gruzów wojennych, zestawione zostały z wizualną interpretacją współczesności nowoczesnych polskich metropolii w obiektywie Owena Schumachera.

Artystyczny projekt o tytule „Time Travellig Poland 1963 – 2018” spotkał się z dobrym przyjęciem i zyskał znaczące zainteresowanie mediów. Między innymi zapowiedzi otwarcia wystawy poświęcony był program telewizji holenderskiej NOP1, w którym Owen Schumacher opowiedział o swojej podróży do Polski, miejscach, które odwiedził i spotkanych ludziach. Program, obejrzało prawie pół miliona widzów.

Organizacją tej artystycznej podróży zajął się ośrodek POT w Amsterdamie przy współudziale Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stołecznego Biura Turystyki i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.  

Do góry