en
en

Forum POT-ROT-LOT: Nowe plany i działania promujące Polskę

Doroczne Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, w którym brali także dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków POT stało się okazją do wymiany uwag, spostrzeżeń, a także nowych pomysłów związanych z promocją Polski i rozwojem branży turystycznej. Konferencję otworzyli Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także dr Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

pot_ossa_final.jpg

Piąta edycja Forum POT-ROT-LOT była okazją do spotkania i wspólnych rozważań na temat rozwoju turystyki w Polsce. Przedstawiono własne spostrzeżenia związane z działaniem na rynku krajowym, realizowanym we współpracy z regionami. Zaprezentowano także plany marketingowe na rynkach zagranicznych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy omówili rządowy program „Niepodległa”, związany z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Z kolei przedstawicielka „Lasów Państwowych” ukazała największe walory i stale poszerzającą się ofertę turystyczną dla wszystkich chcących odpoczywać na łonie natury.

 

jj_forum.JPG

W pierwszej części konferencji Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej mówił o przyszłorocznych, dużych kampaniach, które będą realizowane przez POT. Zapowiedział, że popularna akcja „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny” będzie miała dwie odsłony: wiosenną (9-11 marca) oraz jesienną (6-7 października). Janowski odniósł się również do bardzo dobrze przyjętej przez opinię publiczną i branżę turystyczną akcji promocji Polski we współpracy z zagranicznymi youtuberami. Podkreślił, że cała kampania pokaże nowoczesne podejście do promocji Polski, w tym także regionów, ponieważ akcja zakłada wyprodukowanie 16 osobnych materiałów, które będą promowały poszczególne części naszego kraju. Dodał, że cel minimum to zasięg 0,5 mln wyświetleń, uzyskanych przez samych vlogerów.

Podczas Forum POT-ROT-LOT zaprezentowano również plany działań marketingowych na rynkach zagranicznych. Teresa Buczak, dyrektor Departamentu Strategii POT podkreśliła, że w przyszłym roku zostaną podtrzymane wszystkie działania zawarte w dotychczasowej koncepcji, ale bardzo ważnym elementem będzie zwiększenie aktywności m.in. w Izraelu, Korei Południowej, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Czechach, Brazylii i na Węgrzech. Dodatkowo, POT planuje poszerzenie działalności na rynku azjatyckim, w szczególności w Malezji oraz w Singapurze.

Teresa Buczak podkreśliła, że celem działań jest wzmocnienie i budowanie pozytywnego wizerunku Polski w środowisku branżowym oraz konsumenckim. Ważnym elementem działań będzie promocja turystyki miejskiej oraz kulturowej, m.in. poprzez obiekty zabytkowe takie jak zamki, pałace i dworki. Innym elementem działalności będzie promocja turystyki aktywnej, zwłaszcza przez sporty rowerowe, a także promocja turystki prozdrowotnej, głównie związanej z pobytem w uzdrowiskach lub ośrodkach spa&wellness.

forum_prezes.JPG

Konferencja stała się także polem do wymiany opinii na temat funkcjonowania ROT i LOT w kontaktach z przedstawicielami samorządu. Podczas dyskusji moderowanej przez prof. Jacka Borzyszkowskiego przedstawiono własne propozycje zmian w systemie zarządzania turystyką. Prelegenci podkreślali, że jednym z problemów jest podział kompetencji dotyczący promocji turystyki w regionach. Zdaniem uczestników debaty, samorząd wojewódzki powinien zająć się przygotowywaniem strategii i kreowaniem rozwiązań, natomiast ROT powinien podejmować działania operacyjne.

 

forum_ossa.JPG

Podczas tej części kongresu rozmawiano także o stworzeniu specjalnego funduszu, który mógłby zasilać Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne. Jedną z propozycji było wprowadzenie dodatkowej, niewielkiej opłaty „noclegowej”, np. w wysokości 1 zł, która pozwoliłaby zapewnić finansowanie prac poszczególnych organizacji. Uczestnicy podkreślali, że podobny system funkcjonuje w Chorwacji  i sprawdza się tam bardzo dobrze. Zwrócono jednak uwagę, że aby wprowadzić te zmiany potrzebna będzie zgoda wielu stron debaty, a także podjęcie zmian ustawowych.

Tegoroczne Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT odbywa się w dniach 13-14 listopada. Podczas drugiego dnia kongresu zaplanowano warsztaty i rozmowy bilateralne pomiędzy przedstawicielami ROT, a dyrektorami Zagranicznych Ośrodków POT. 

 

forum_panel.JPG

Do góry