en
en

Dzień Ziemi 2017

Anna Księżnik, koordynatorka konkursu EDEN zaprosiła podczas konferencji inaugurującej tegoroczny Dzień Ziemi na stoisko Polskiej Organizacji Turystycznej, na którym będzie można nie tylko zapoznać się z ideą konkursu ale przede wszystkim poznać laureatów i ich oferty turystyczne.

Konferencja zapowiadająca ekologiczny festyn na Polach Mokotowskich w Warszawie odbyła się 31 maja w gmachu Biblioteki Narodowej.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1980 roku i za każdym razem organizatorzy przekonują, że dbałość o środowisko i świadome wybory konsumpcyjne to konieczność jeśli chcemy by kolejne pokolenia nadal mogły cieszyć się dobrodziejstwami przyrody. Stosunek do środowiska naturalnego wskazuje na stan wiedzy ale także wrażliwość na otaczający nas świat a wybór Człowieka Roku Polskiej Ekologii ma propagować postawy proekologiczne. Autorytetem w dziedzinie ochrony środowiska w 2016 roku został Ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin i przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, który podczas konferencji trawestując biblijne słowa "Czyńce sobie Ziemię Kochaną" zaapelował o większą uwagę i troskę o przyrodę. Ojciec Jaromi nawiązał w swojej wypowiedzi do encykliki Papieża Franciszka "Laudato si" poświęconej współczesnemu człowiekowi w kontekście środowiska naturalnego.

Wiele środowisk i branż rozumie konieczność wprowadzania rozwiązań ograniczających agresywną eksploatację środowiska naturalnego. Polska Organizacja Turystyczna realizuje w Polsce konkurs Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne. - Zależy nam, aby informacja o naszych laureatach dotarła do jak największej liczby odbiorców nie tylko ze względu na turystyczny kontekst, ale także tak ważny aspekt zrównoważonego rozwoju i tworzenia usług z poszanowaniem dziedzictwa naturalnego, kulturalnego i historycznego -powiedziała Anna Księżnik, koordynatorka konkursu EDEN w Polskiej Organizacji Turystycznej.

EDEN to projekt, który ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się nie tylko wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy ale także  dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki, działaniami  proekologicznymi, które mają na celu zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki i promowanie miejsc mniej znanych. 

Festyn Dzień Ziemi odbędzie się 4 czerwca w godz. 10.00-18.00 w parku Pole Mokotowskie w Warszawie.

Program Dnia Ziemi 2017 jest na stronie www.dzienziemi.org.pl

Do góry