en
en

Działania promocyjne POT w Kazachstanie

Polska Organizacja Turystyczna uczestniczyła w lutowych warsztatach turystycznych z kazachską branżą, które zostały zorganizowane w Astanie i Ałmaty.

kazachstan.jpg

Lutowe warsztaty z kazachską branżą turystyczną w Astanie oraz Ałmaty były okazją do nawiązania ściślejszych relacji między Polską Organizacją Turystyczną i kazachskimi partnerami oraz przedstawienia im polskiej oferty atrakcji turystycznych. Były to również pierwsze wydarzenia promocyjne, jakie Zagraniczny Ośrodek POT w Moskwie zaplanował do realizacji w 2019 roku. W dalszej części roku planowane są także inne działania, m.in. udział w targach turystycznych Astana Leisure, organizowanie study press i study tour dla kazachskich dziennikarzy, blogerów i przedstawicieli branży turystycznej oraz wspólne workshopy Polsce i Kazachstanie.

Intensyfikacja działań promocyjnych na tym rynku ma związek przede wszystkim z funkcjonującym od niedawna bezpośrednim połączeniem PLL LOT Warszawa-Astana, a co za tym idzie większą dostępnością Polski dla potencjalnych turystów z Kazachstanu. Prezentacja Polski i spotkania z branżą w Astanie i Ałmaty pokazały, że branża turystyczna wschodniego partnera jest ogromnie zainteresowana wprowadzeniem oferty polskiej do swoich katalogów. Główne pytania dotyczyły tras objazdowych po Polsce, turystyki młodzieżowej (kolonie i obozy), polskich kurortów i przyjazdów w obszarze branży spotkań. Na wszystkich wschodnich rynkach powtarza się problematyka wizowa, głównie w odniesieniu do trudnej współpracy z centrami wizowymi.
W obu wydarzeniach ZOPOT Moskwa uczestniczył dzięki współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Astanie, a także biurem AVIAREPS Kazachstan.

Do góry