en
en

Chopin, Kopernik i Jan Paweł II na spotkaniu Corps Touristique w Wiedniu

W zabytkowych pomieszczeniach Wiedeńskiego Palaice Ferstel odbyło się 20 listopada doroczne uroczyste spotkanie Corps Touristique z przedstawicielami branży turystycznej z Austrii. W imprezie wzięło udział 350 reprezentantów biur, stowarzyszeń i mediów turystycznych.

corps-touristique-w-wiedniu.JPG

 

Gala Abend Corps Touristique Austria to największa impreza promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Narodowych Ośrodków Informacji Turystycznej. Swoje plany na przyszłość i nowe oferty prezentowali na niej przedstawiciele 23 krajów zrzeszonych w Corps Touristique. W czasie oficjalnej części obok prezentacji biur podróży, sponsorów imprezy, wręczone zostały specjalne nagrody Corps Touristique dla najlepszego biura, mediów, za całokształt pracy i osiągnięć na rynku turystycznym.

W czasie rozmów dwustronnych przed oficjalną Galą jak i po jej uroczystym zakończeniu powstało wiele nowych pomysłów, porozumień i ustaleń dotyczących współpracy w 2018 roku. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu reprezentowany przez dyrektora Włodzimierza Szeląga wykorzystał tę platformę do ustalenia konkretnych planów działania na rok następny.

Uczestniczący w imprezie goście mieli możliwość obejrzenia filmów promocyjnych prezentowanych przez poszczególne Ośrodki Narodowe oraz otrzymali kolejną broszurę promocyjną przygotowaną wspólnie przez Corps Touristique Austria.

Temat prezentowanej po raz pierwszy na imprezie broszury „Grosse Köpfe der einzelnen Länder” pozwolił polskim reprezentantom na przybliżenie postaci trzech wielkich Polaków – Jana Pawła II, Fryderyka Chopina i Mikołaja Kopernika. Wybitne osobistości z poszczególnych krajów były tematem wiodącym wspólnych działań promocyjnych podejmowanych w ramach Corps Touristik w Austrii i Szwajcarii w 2017 roku.

„Gala Abend” to uroczyste spotkanie branży turystycznej z miejscowego rynku, które na trwale zapisało się do kalendarza imprez i cieszy się na austriackim rynku bardzo dużym zainteresowaniem partnerów. Liczba uczestniczących w imprezie osób jest ograniczona względami lokalowymi co dodatkowo podnosi rangę tej imprezy.

Do góry