en
en

Charakterystyka podróży mieszkańców Polski w 2016 r.

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS,  opracował komunikat pt.: „Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku”.

Charakterystyka podróży krajowych

W 2016 r. Polacy wzięli udział w 43,5 mln podróży krajowych, tj. o 9% więcej niż w 2015 r. Tak jak w latach poprzednich dominują wyjazdy krótkookresowe (na 2-4 dni), których udział w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł prawie 61% (26,5 mln podróży). Do najczęściej odwiedzanych województw należały: małopolskie i pomorskie (po 13,1%), mazowieckie (12,2%), zachodniopomorskie (11,5%) oraz dolnośląskie (7,4%).

Średnia długość pobytu to 8,8 noclegu w przypadku podróży długookresowych oraz 1,9 w przypadku krótkookresowych. Turystyka i wypoczynek to cel 58% podróży długookresowych oraz 27,3% krótkookresowych. Najczęściej wybieranym rodzajem zakwaterowania podczas podróży krajowych było mieszkanie u krewnych lub znajomych (54%), a najbardziej popularnym środkiem transportu samochód (76,1%). Mieszkańcy Polski w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży (ok. 1,7%); dominują wyjazdy organizowane samodzielnie (około 91,4%).

Charakterystyka podróży zagranicznych

W 2016 r. liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski została oszacowana na poziomie 11,3 mln, co oznacza wzrost o 3,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,3 mln), Włochy (0,9 mln), Wielką Brytanię (0,9 mln), Chorwację (0,71 mln), Czechy (0,7 mln) i Grecję (0,62 mln). Średnia długość pobytu wyniosła 9,3 noclegów (wobec 9 noclegów w 2015 r.).Głównym celem zagranicznych wyjazdów mieszkańców Polski była turystyka i wypoczynek (56,2%); znaczny udział mają również wyjazdy w celu odwiedzin krewnych i znajomych (31,2%), a podróże służbowe to ok. 8% wszystkich wyjazdów zagranicznych. Najczęściej Polacy korzystali z hotelu i motelu (41,6%); wysoki był również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych (36,1%). Dominującym środkiem transportu jest samolot – jego udział z roku na rok wzrasta i w 2016 r. wyniósł 48,3%. Zwiększył się udział wyjazdów organizowanych samodzielnie do 66%, a co 4 wyjazd był zorganizowany za pośrednictwem biura podróży (25,1%).

Wydatki na podróże

W 2016 r. odnotowano wzrost przeciętnych wydatków Polaków na wyjazdy krajowe – w przypadku wyjazdów długookresowych z 774 zł do 839 zł, natomiast w przypadku krótkookresowych z 262 zł do 285 zł. Główny udział stanowią wydatki na zakwaterowanie – 34,8% (wyjazdy długie) oraz na żywność – 30,2% (wyjazdy krótkie). Wzrosły także wydatki na podróże zagraniczne z 2 125 zł na 2 232 zł. Największy udział stanowią wydatki na transport – 33,3% oraz na zakwaterowanie – 26,9%.

Do pobrania: Charakterystyka podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w 2016 roku

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Do góry